Navigációs útvonal

További eszközök

Irányelvek

 

Irányelvek

Először is ellenőriznie kell, hogy az Ön terméke(i) a 90/385/EGK irányelv 1. cikkének (2) a)–c) bekezdése – melyben az „aktív orvostechnikai eszköz” fogalma is meg van határozva – alapján aktív beültethető orvostechnikai eszköznek minősül(nek)-e. A „beültethető eszköz” fogalommeghatározását lásd az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv IX. mellékletének I.1.2. szakaszában. Másodszor ellenőriznie kell, hogy az 1. cikk (3)–(6) bekezdésében található kizárási záradékok egyike sem vonatkozik. Ha ezen feltételek mindegyike teljesül, a termékre a 90/385/EGK irányelv vonatkozik.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a gázüzemű berendezések ágazatába tartozik, a 2009/142/EK irányelv (kodifikált változat) vonatkozhat rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a személyszállító kötélpályák és kötélvontatású vasutak ágazatába tartozik, a 2000/9/EK irányelv vonatkozik rá.

Irányelvek

Kérjük, látogasson el a következő weboldalra: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_hu.htm.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke az energiával kapcsolatos termékek ágazatába tartozik, az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezéséről szóló 2009/125/EK irányelv (a környezetbarát tervezési irányelv) vonatkozhat rá:

Bizonyos termékekre további irányelvek is vonatkozhatnak.

 

Irányelvek

Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelv hatálya alá a berendezések széles skálája tartozik, ideértve az elektromos és elektronikus készülékeket, rendszereket és létesítményeket.

Bizonyos termékekre további irányelvek is vonatkozhatnak.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt felszerelések és védelmi rendszerek ágazatába tartozik, a következő irányelv vonatkozik rá:

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a polgári felhasználású robbanóanyagok termékcsoportjába tartozik, a 93/15/EGK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a melegvízkazánok termékcsoportjába tartozik, a 92/42/EGK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Először is ellenőriznie kell, hogy az Ön terméke(i) a 98/79/EK irányelv 1. cikkének 2a), 2b) és 2c) bekezdései alapján in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősül(nek)-e. Másodszor ellenőriznie kell, hogy az 1. cikk (3)–(5) bekezdésében található kizárási záradékok egyike sem vonatkozik. Ha ezen feltételek mindegyike teljesül, a termékre a 98/79/EK irányelv vonatkozik.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a felvonókhoz kapcsolódó ágazatba tartozik, a következő irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke az alacsonyfeszültségű készülékek ágazatába tartozik, a 2006/95/EK irányelv vonatkozik rá.

Bizonyos termékekre további irányelvek is vonatkozhatnak.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a gépek ágazatába tartozik, a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv vonatkozik rá:

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a mérőműszerek ágazatába tartozik, a 2004/22/EK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Először is ellenőriznie kell, hogy az Ön terméke(i) a 93/42/EGK irányelv 1. cikkének 2a) bekezdése alapján orvostechnikai eszköznek minősül(nek)-e. Másodszor ki kell zárnia, hogy az Ön terméke(i) aktív beültethető orvostechnikai eszköznek (90/385/EGK irányelv) vagy in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek (98/79/EK irányelv) minősül(nek). Végül ellenőriznie kell, hogy nem vonatkozik-e más is, a 93/42/EGK irányelv első cikkében található kizárási záradékok közül. Ha ezen feltételek mindegyike teljesül, a termékre a 93/42/EGK irányelv vonatkozik.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke az építőipari vagy kertészeti eszközök ágazatába tartozik, a környezeti zajkibocsátásról szóló 2000/14/EK irányelv vonatkozhat rá.

Bizonyos termékekre további irányelvek is vonatkozhatnak.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a nem automatikus működésű mérlegek ágazatába tartozik, a 2009/23/EK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke az egyéni védőeszközök ágazatába tartozik, az egyéni védőeszközökről szóló 89/686/EGK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a nyomástartó berendezések ágazatába tartozik, a 97/23/EK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a pirotechnikai ágazatba tartozik, a pirotechnikai termékekről szóló 2007/23/EK irányelv vonatkozhat rá.

Bizonyos termékekre további irányelvek is vonatkozhatnak.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a rádióberendezések és távközlő végberendezések ágazatába tartozik, általában a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló 1999/5/EK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a kedvtelési célú vízi járművek ágazatába tartozik, a 94/25/EK irányelv vonatkozik rá.

Irányelvek

Kérjük, látogasson el a következő weboldalra: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a játékok ágazatába tartozik, a 2009/48/EK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke az egyszerű nyomástartó edények ágazatába tartozik, a 2009/105/EK irányelv vonatkozik rá.

Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének