Az oldal tartalmát archiváltuk (02/02/2015)
02/02/2015

Navigációs útvonal

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

További eszközök

Irányelvek

 

Irányelvek

Először is ellenőriznie kell, hogy az Ön terméke(i) a 90/385/EGK irányelv 1. cikkének (2) a)–c) bekezdése – melyben az „aktív orvostechnikai eszköz” fogalma is meg van határozva – alapján aktív beültethető orvostechnikai eszköznek minősül(nek)-e. A „beültethető eszköz” fogalommeghatározását lásd az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv IX. mellékletének I.1.2. szakaszában. Másodszor ellenőriznie kell, hogy az 1. cikk (3)–(6) bekezdésében található kizárási záradékok egyike sem vonatkozik. Ha ezen feltételek mindegyike teljesül, a termékre a 90/385/EGK irányelv vonatkozik.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a gázüzemű berendezések ágazatába tartozik, a 2009/142/EK irányelv (kodifikált változat) vonatkozhat rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a személyszállító kötélpályák és kötélvontatású vasutak ágazatába tartozik, a 2000/9/EK irányelv vonatkozik rá.

Irányelvek

Kérjük, látogasson el a következő weboldalra: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_hu.htm.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke az energiával kapcsolatos termékek ágazatába tartozik, az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezéséről szóló 2009/125/EK irányelv (a környezetbarát tervezési irányelv) vonatkozhat rá:

Bizonyos termékekre további irányelvek is vonatkozhatnak.

 

Irányelvek

Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelv hatálya alá a berendezések széles skálája tartozik, ideértve az elektromos és elektronikus készülékeket, rendszereket és létesítményeket.

Bizonyos termékekre további irányelvek is vonatkozhatnak.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt felszerelések és védelmi rendszerek ágazatába tartozik, a következő irányelv vonatkozik rá:

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a polgári felhasználású robbanóanyagok termékcsoportjába tartozik, a 93/15/EGK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a melegvízkazánok termékcsoportjába tartozik, a 92/42/EGK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Először is ellenőriznie kell, hogy az Ön terméke(i) a 98/79/EK irányelv 1. cikkének 2a), 2b) és 2c) bekezdései alapján in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősül(nek)-e. Másodszor ellenőriznie kell, hogy az 1. cikk (3)–(5) bekezdésében található kizárási záradékok egyike sem vonatkozik. Ha ezen feltételek mindegyike teljesül, a termékre a 98/79/EK irányelv vonatkozik.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a felvonókhoz kapcsolódó ágazatba tartozik, a következő irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke az alacsonyfeszültségű készülékek ágazatába tartozik, a 2006/95/EK irányelv vonatkozik rá.

Bizonyos termékekre további irányelvek is vonatkozhatnak.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a gépek ágazatába tartozik, a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv vonatkozik rá:

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a mérőműszerek ágazatába tartozik, a 2004/22/EK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Először is ellenőriznie kell, hogy az Ön terméke(i) a 93/42/EGK irányelv 1. cikkének 2a) bekezdése alapján orvostechnikai eszköznek minősül(nek)-e. Másodszor ki kell zárnia, hogy az Ön terméke(i) aktív beültethető orvostechnikai eszköznek (90/385/EGK irányelv) vagy in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek (98/79/EK irányelv) minősül(nek). Végül ellenőriznie kell, hogy nem vonatkozik-e más is, a 93/42/EGK irányelv első cikkében található kizárási záradékok közül. Ha ezen feltételek mindegyike teljesül, a termékre a 93/42/EGK irányelv vonatkozik.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke az építőipari vagy kertészeti eszközök ágazatába tartozik, a környezeti zajkibocsátásról szóló 2000/14/EK irányelv vonatkozhat rá.

Bizonyos termékekre további irányelvek is vonatkozhatnak.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a nem automatikus működésű mérlegek ágazatába tartozik, a 2009/23/EK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke az egyéni védőeszközök ágazatába tartozik, az egyéni védőeszközökről szóló 89/686/EGK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a nyomástartó berendezések ágazatába tartozik, a 97/23/EK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a pirotechnikai ágazatba tartozik, a pirotechnikai termékekről szóló 2007/23/EK irányelv vonatkozhat rá.

Bizonyos termékekre további irányelvek is vonatkozhatnak.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a rádióberendezések és távközlő végberendezések ágazatába tartozik, általában a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló 1999/5/EK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a kedvtelési célú vízi járművek ágazatába tartozik, a 94/25/EK irányelv vonatkozik rá.

Irányelvek

Kérjük, látogasson el a következő weboldalra: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke a játékok ágazatába tartozik, a 2009/48/EK irányelv vonatkozik rá.

 

Irányelvek

Amennyiben az Ön terméke az egyszerű nyomástartó edények ágazatába tartozik, a 2009/105/EK irányelv vonatkozik rá.

Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének