Sivusto on arkistoitu (02/02/2015)
02/02/2015

Navigointipolku

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Lisätyökalut

Direktiivit

 

Direktiivit

Alkajaisiksi sinun on tarkistettava, sisältyvätkö tuotteenne aktiivisen implantoivan lääkinnällisen laitteen määritelmään direktiivin 90/385/ETY 1 artiklan kohtien 2a)–2c) perusteella, joissa määritellään myös "aktiivinen lääkinnällinen laite". "Implantoivan laitteen" määritelmä on lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY liitteen IX kohdassa I.1.2. Toiseksi sinun on tarkistettava, ettei tuotteisiin sovelleta mitään 1 artiklan kohtien 3–6 pois sulkevista ehdoista. Mikäli kaikki nämä ehdot täyttyvät, sovelletaan direktiiviä 90/385/ETY.

 

Direktiivit

Jos tuotteenne kuuluu kaasumaisia polttoaineita käyttäviin laitteisiin, siihen voidaan soveltaa kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista annettua direktiiviä 2009/142/EY (kodifioitu toisinto).

 

Direktiivit

Jos tuotteenne kuuluu henkilökuljetuksiin tarkoitettuihin köysiratalaitteistoihin, noudatetaan direktiiviä 2000/9/EY.

 

Direktiivit

Mikäli tuotteenne kuuluu energiaan liittyviin tuotteisiin, sitä saattaa koskea energiaan liittyvien tuotteiden ekologisesta suunnittelusta annettu direktiivi 2009/125/EY.

Tuotteesta riippuen voi olla muitakin direktiivejä, joita on noudatettava.

 

Direktiivit

Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annettu direktiivi 2004/108/EY koskee monenlaisia laitteita, kuten sähkö- ja elektroniikkalaitteita, järjestelmiä ja asennuksia.

Tuotteesta riippuen voi olla muitakin direktiivejä, joita on noudatettava.

 

Direktiivit

Jos tuotteenne sisältyy räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen laitteiden ja suojajärjestelmien toimialaan, noudatetaan seuraavaa direktiiviä.

 

Direktiivit

Jos tuotteenne kuuluu siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden tuoteryhmään, noudatetaan direktiiviä 93/15/ETY.

 

Direktiivit

Jos tuotteenne kuuluu kuumavesikattiloiden tuoteryhmään, noudatetaan direktiiviä 92/42/ETY.

 

Direktiivit

Alkajaisiksi sinun on tarkistettava, sisältyvätkö tuotteenne in vitro -diagnostiikan lääkinnällisen laitteen määritelmään direktiivin 98/79/EY 1 artiklan 2a)-, 2b)- ja 2c)-kohtien perusteella. Toiseksi sinun on tarkistettava, ettei niihin sovelleta mitään 1 artiklan 3–5 kohtien pois sulkevista ehdoista. Mikäli kaikki nämä ehdot täyttyvät, sovelletaan direktiiviä 98/79/EY.

 

Direktiivit

Jos tuotteenne sisältyy hissitoimialaan, noudatetaan seuraavaa direktiiviä.

 

Direktiivit

Jos tuotteenne kuuluu matalajännitteisiin sähkölaitteisiin, noudatetaan direktiiviä 2006/95/EY.

Tuotteesta riippuen voi olla muitakin direktiivejä, joita on noudatettava.

 

Direktiivit

Jos tuotteenne kuuluu konetoimialaan, noudatetaan seuraavaa koneista annettua direktiiviä 2006/42/EY.

 

Direktiivit

Jos tuotteenne kuuluu mittauslaitteisiin, noudatetaan direktiiviä 2004/22/EY.

 

Direktiivit

Alkajaisiksi sinun on tarkistettava, sisältyvätkö tuotteenne lääkinnällisen laitteen määritelmään direktiivin 93/42/ETY 1 artiklan 2a)-, 2b)- ja 2c)-kohtien perusteella. Toiseksi sinun on tarkistettava ettei tuote sisälly aktiivisen implantoivan lääkinnällisen laitteen (direktiivi 90/385/ETY) tai in vitro -diagnostiikan lääketieteellisen laitteen (direktiivi 98/79/EY) määritelmään. Lopuksi sinun on varmistettava ettei mikään direktiivin 93/42/ETY 1 artiklan muu poikkeusehto ole voimassa. Mikäli kaikki nämä ehdot täyttyvät, sovelletaan direktiiviä 93/42/ETY.

 

Direktiivit

Mikäli tuotteenne kuuluu rakennus- tai puutarhanhoitolaitteisiin, sitä saattaa koskea ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annettu direktiivi 2000/14/EY.

Tuotteesta riippuen voi olla muitakin direktiivejä, joita on noudatettava.

 

Direktiivit

Jos tuotteenne kuuluu muihin kuin itsetoimiviin vaakoihin, noudatetaan direktiiviä 2009/23/EY.

 

Direktiivit

Jos tuotteenne kuuluu henkilönsuojaimiin, noudatetaan henkilönsuojaimista annettua direktiiviä 89/686/ETY.

 

Direktiivit

Jos tuotteenne kuuluu painelaitteisiin, noudatetaan direktiiviä 97/23/EY.

 

Direktiivit

Mikäli tuotteenne kuuluu pyroteknisiin tuotteisiin, sitä saattaa koskea pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta annettu direktiivi 2007/23/EY.

Tuotteesta riippuen voi olla muitakin direktiivejä, joita on noudatettava.

 

Direktiivit

Jos tuotteenne kuuluu radio- ja telepäätelaitteisiin, noudatetaan yleisesti radio- ja telepäätelaitteista annettua direktiiviä 1999/5/EY.

 

Direktiivit

Jos tuotteenne kuuluu huviveneisiin, noudatetaan direktiiviä 94/25/EY.

 

Direktiivit

Jos tuotteenne kuuluu leluihin, noudatetaan seuraavaa direktiiviä 2009/48/EY.

 

Direktiivit

Jos tuotteenne kuuluu yksinkertaisiin paineastioihin, noudatetaan direktiiviä 2009/105/EY.

Jaa: FacebookGoogle+LinkedInLähetä sivu