Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Flere værktøjer

Direktiver

 

Direktiver

Som første skridt skal du kontrollere, hvorvidt dit produkt/dine produkter er omfattet af definitionen af en aktiv, implantabel medicinsk anordning i henhold til artikel 1, stk. 2, litra a) til c), i direktiv 90/385/EØF, hvor begrebet "aktiv medicinsk anordning" ligeledes er defineret. Se bilag IX, afsnit I.1.2, i direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger for en definition af "implantabel anordning". For det andet skal du kontrollere, at ingen af udelukkelsesbestemmelser i artikel 1, stk. 3 til 6, finder anvendelse. Direktiv 90/385/EØF finder anvendelse, hvis ovennævnte betingelser er opfyldt.

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under sektoren gasapparater, finder direktiv 2009/142/EF (kodificeret udgave) om gasapparater anvendelse (GAD).

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter hører under sektoren tovbaneanlæg til personbefordring, finder direktiv 2000/9 anvendelse.

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter hører under sektoren energirelaterede produkter, kan det være underlagt direktiv 2009/125/EF om miljøvenligt design af energirelaterede produkter (direktiv om miljøvenligt design):

Andre direktiver kan også finde anvendelse alt efter de specifikke produkter.

 

Direktiver

Direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet finder anvendelse på en lang række udstyr inden for elektriske og elektroniske apparater, systemer og installationer.

Andre direktiver kan finde anvendelse alt efter de specifikke produkter.

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under sektoren "materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære", finder følgende direktiv anvendelse:

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under produktgruppen eksplosivstoffer til civil brug, finder direktiv 93/15/EØF anvendelse.

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under produktgruppen varmtvandskedler, finder direktiv 92/42/EØF anvendelse.

 

Direktiver

I første omgang skal du kontrollere, om dit produkt/dine produkter er omfattet af definitionen af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2a), 2b) og 2c), i direktiv 98/79/EF. For det andet skal du kontrollere, at ingen af udelukkelsesbestemmelserne i henhold til artikel 1, stk. 3 til 5, finder anvendelse. Direktiv 98/79/EF finder anvendelse, hvis ovennævnte betingelser er opfyldt.

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under sektoren elevatorer, finder følgende direktiv anvendelse:

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under sektoren lavspændingsudstyr, finder direktiv 2006/95/EF anvendelse.

Andre direktiver kan finde anvendelse alt efter de specifikke produkter.

 

Direktiver

Hvis dit produkt hører under sektoren maskineri, finder maskindirektiv 2006/42/EF anvendelse:

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under sektoren måleinstrumenter, finder direktiv 2004/22/EF anvendelse.

 

Direktiver

I første omgang skal du kontrollere, om dit produkt/dine produkter er omfattet af definitionen af en medicinsk anordning i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2a), i direktiv 93/42/EØF. For det andet skal du udelukke, at dit produkt/dine produkter er omfattet af definitionen af en aktiv, implantabel medicinsk anordning (direktiv 90/385/EØF) eller af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (direktiv 98/79/EF). Endelig skal du kontrollere, at ingen andre udelukkelsesbestemmelser indeholdt i artikel 1 i direktiv 93/42/EØF finder anvendelse. Direktiv 93/42/EØF finder anvendelse, hvis ovennævnte betingelser er opfyldt.

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under sektoren for konstruktions- eller haveudstyr, finder direktiv 2000/14/EF om støjemission i miljøet muligvis anvendelse.

Andre direktiver kan finde anvendelse alt efter de specifikke produkter.

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under sektoren ikke-automatiske vægte, finder direktiv 2009/23/EF anvendelse.

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under sektoren personlige værnemidler, finder direktiv 89/686/EØF om personlige værnemidler anvendelse.

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under sektoren trykbærende udstyr, finder direktiv 97/23/EF anvendelse.

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under sektoren for pyrotekniske artikler, finder direktiv 2007/23/EF om pyrotekniske artikler muligvis anvendelse.

Andre direktiver kan finde anvendelse alt efter de specifikke produkter.

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under sektoren radio- og teleterminaludstyr, finder direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr anvendelse.

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under sektoren fritidsfartøjer, finder direktiv 94/25/EF anvendelse.

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under sektoren legetøj, finder følgende direktiv (2009/48/EF) anvendelse.

 

Direktiver

Hvis dit produkt/dine produkter henhører under sektoren simple trykbeholdere, finder direktiv 2009/105/EF anvendelse.

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven