Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ytterligare verktyg

Anbringa CE-märket på produkten

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på den medicintekniska produkten. CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Identifikationsnumret för det anmälda organ som har anlitats för att bedöma överensstämmelsen ska också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Identifikationsnumret för det anmälda organ som har anlitats för att bedöma överensstämmelsen ska också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på säkerhetskomponenten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Undantag från det här minimimåttet får göras för små säkerhetskomponenter.

CE-märket ska åtföljas av de två sista siffrorna i det årtal då det fästes på produkten och identifikationsnumret för det anmälda organ som anlitats för att bedöma överensstämmelse.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden som ska tillämpas. I så fall ska CE-märket endast intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden du ska tillämpas. I så fall ska CE-märket endast intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma tillverkningen ska organets identifikationsnummer också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden du ska tillämpa. I så fall ska CE-märket endast intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden som du ska tillämpas. I så fall ska CE-märket intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. De särskilda bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma tillverkningen ska organets identifikationsnummer också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden du ska tillämpas. I så fall ska CE-märket intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma tillverkningen ska organets identifikationsnummer också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden du ska tillämpa. I så fall ska CE-märket endast intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma tillverkningen ska organets identifikationsnummer också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på den medicintekniska produkten för in vitro-diagnostik. CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt ska det i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i medföljande dokumentation. CE-märkningen ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma överensstämmelsen ska organets identifikationsnummer också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden du ska tillämpas. I så fall ska CE-märket endast intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Identifikationsnumret för det anmälda organ som anlitats för att bedöma överensstämmelse ska också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden du ska tillämpa. I så fall ska CE-märket endast intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

Märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Undantag från detta minimimått får göras för små maskiner. Om CE-märkningen förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla tillämpliga direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden som ska tillämpas. I så fall ska CE-märket intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma överensstämmelsen ska organets identifikationsnummer också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden som ska tillämpas. I så fall ska CE-märket endast intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

CE-märket på mätinstrument ska åtföljas av en metrologisk tilläggsmärkning. Den består av ett versalt M och de två sista siffrorna i årtalet för CE-märkningen, båda inskrivna i en rektangel. Båda märkena ska vara minst 5 mm höga.

Om mätinstrumentet består av flera produkter som används tillsammans ska märkena sättas på huvudprodukten. Om mätinstrumentet är för litet eller för känsligt för att man ska kunna sätta märkena på det kan de i stället placeras på förpackningen och medföljande dokument.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma tillverkningen ska organets identifikationsnummer också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket fästas på den medicintekniska produkten. CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om det inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. CE-märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märkningen ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma överensstämmelsen ska organets identifikationsnummer också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska åtföljas av en uppgift om garanterad ljudeffektnivå. En förlaga för den här uppgiften finns i bilaga IV. Märkningen ska sättas på produkten så att den är synlig och läsbar. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen och medföljande dokument. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

bland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden du ska tillämpa. I så fall ska CE-märket endast intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma tillverkningen ska organets identifikationsnummer också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden du ska tillämpa. I så fall ska CE-märket intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma tillverkningen ska organets identifikationsnummer också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden du ska tillämpa. I så fall ska CE-märket endast intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma överensstämmelsen ska organets identifikationsnummer också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

Märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur, till exempel för att den är för liten, ska det placeras på en etikett som fästs vid den tryckbärande anordningen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden du ska tillämpas. I så fall ska CE-märket intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma tillverkningen ska organets identifikationsnummer också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden som ska tillämpas. I så fall ska CE-märket intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, såsom de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma överensstämmelsen ska organets identifikationsnummer också visas.

Fyrverkerier som är avsedda för personer utan specialistkunskaper ska enligt gällande standard märkas med ett registreringsnummer som gör det möjligt att spåra produkten. Märkningen ska följa exemplet nedan:
XXXX - YY - ZZZZ...
XXXX står för registreringsnumret för det anmälda organ som utfärdat intyget, YY står för fyrverkeriernas kategori i kortformat (F1, F2 eller F3 för kategori 1, 2 respektive 3) och ZZZZ... står för ett bearbetningsnummer som använts av det anmälda organet.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden du ska tillämpa. I så fall ska CE-märket intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma tillverkningen ska organets identifikationsnummer också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska CE-märket i stället sättas på förpackningen. Märket ska också finnas i den medföljande dokumentationen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

CE-märket ska ange att kraven i gällande direktiv eller relevanta delar av dem har uppfyllts. Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden du ska tillämpa. I så fall ska CE-märket intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma tillverkningen ska organets identifikationsnummer också visas.

Anbringa CE-märket på produkten

Se http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

Märket ska sättas så att det är synligt, läsbart och outplånligt på leksaken, på en etikett som fästs på leksaken eller på förpackningen. Om detta inte är möjligt på grund av produktens storlek kan CE-märket placeras på en etikett eller en medföljande broschyr. Om CE-märket inte syns genom förpackningen ska det i alla fall fästas på förpackningen. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden du ska tillämpa. I så fall ska CE-märket intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Anbringa CE-märket på produkten

När alla nödvändiga åtgärder har vidtagits ska CE-märket anbringas på produkten.

CE-märket ska sättas på produkten så att det är synligt och läsbart. Om detta inte är möjligt på grund av produktens natur ska det anbringas på en informationsbricka. CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Affixing CE marking

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i modellen ovan bibehållas.

Ibland omfattas produkten av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning. Då ska det anges i de medföljande dokumenten att produkten uppfyller kraven i alla aktuella direktiv.

Enligt vissa direktiv har du som tillverkare rätt att under en övergångsperiod välja vilka förfaranden du ska tillämpa. I så fall ska CE-märket intyga överensstämmelse med de direktiv som du har tillämpat. Bestämmelserna i de tillämpade direktiven, så som de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska då anges i de dokument, meddelanden eller anvisningar som krävs enligt direktiven och som medföljer sådana produkter.

Om ett anmält organ har anlitats för att bedöma tillverkningen ska organets identifikationsnummer också visas.

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän