Ta spletna stran je bila arhivirana (02/02/2015)
02/02/2015

Navigacijska pot

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Dodatna orodja

Namestite oznako CE

Namestite oznako CE

Ko so vsi potrebni koraki uspešno opravljeni, je treba na medicinski pripomoček namestiti oznako CE. Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to zaradi narave proizvoda ni mogoče, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremni dokumentaciji navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če je bil priglašeni organ vključen v postopek ugotavljanja skladnosti, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so vsi potrebni koraki uspešno opravljeni, je treba na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to zaradi narave proizvoda ni mogoče, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Za oznako CE mora biti navedena identifikacijska številka priglašenega organa, ki je bil vključen v fazo nadzora proizvodnje.

Namestite oznako CE

Ko so vsi potrebni koraki uspešno opravljeni, je treba na varnostni element namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Ta najmanjša mera se sme opustiti za drobne varnostne elemente.

Oznaki CE sledita zadnji dve številki leta, v katerem je bila znak nameščen, in identifikacijska številka priglašenega organa, ki izvaja postopek ugotavljanja skladnosti.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen samo s tistimi direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je potrebno na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic CE v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremni dokumentaciji navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen samo s tistimi direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je potrebno na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremni dokumentaciji navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen samo s tistimi direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je potrebno na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen z direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti vidike v zvezi s podrobnostmi o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je potrebno na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen z direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je potrebno na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen z direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so vsi potrebni koraki uspešno opravljeni, je treba na in vitro pripomoček namestiti oznako CE. Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na pripomočku ali, če to ni mogoče, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če je bil priglašeni organ vključen v postopek ugotavljanja skladnosti, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so bili potrebni koraki uspešno opravljeni, je treba na proizvod namestiti oznako CE.

Znak CE mora biti vidno in čitljivo nameščen na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Znak CE je sestavljen iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine znaka CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se znak CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo znaka CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora znak CE označevati, da je proizvod skladen samo s tistimi direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Če je bil priglašeni organ vključen tudi v postopek ocenjevanja skladnosti, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je treba na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen samo s tistimi direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je potrebno na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremni dokumentaciji navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen samo s tistimi direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Če je bil priglašeni organ vključen v postopek ugotavljanja skladnosti, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je potrebno na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen z direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Oznako CE na merilnih instrumentih mora spremljati dodatna meroslovna oznaka, ki jo sestavljajo velika črka „M“ in zadnji dve številki leta, ko je bila nameščena, obdani s pravokotnikom. Obe oznaki morata biti visoki najmanj 5 mm.

Če je merilni instrument sestavljen iz več naprav, ki delujejo skupaj, se oznake namestijo na glavno napravo. Če je merilni instrument premajhen ali preobčutljiv, da bi lahko nosil te oznake, morajo oznake biti na embalaži in spremnih dokumentih.

Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so vsi potrebni koraki uspešno opravljeni, je treba na medicinski pripomoček namestiti oznako CE. Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če je bil priglašeni organ vključen v postopek ugotavljanja skladnosti, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je potrebno na proizvod namestiti oznako CE.

Ob oznaki CE je treba navesti oznako zajamčene ravni zvočne moči. Vzorec te oznake je naveden v Prilogi IV. Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen z direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je potrebno na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen z direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je potrebno na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen z direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Če je bil priglašeni organ vključen v postopek ugotavljanja skladnosti, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je potrebno na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, npr. če je proizvod premajhen, na napisni ploščici, pritrjeni na tlačno opremo. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen z direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so vsi potrebni koraki uspešno opravljeni, je treba na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen z direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Če je bil priglašeni organ vključen v postopek ugotavljanja skladnosti, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

V primeru potrošniških proizvodov za ognjemete je treba skladno z veljavnim standardom navesti registracijsko številko za namen sledljivosti proizvoda, kot je prikazano v spodnjem primeru:
XXXX - YY - ZZZZ...
kjer XXXX pomeni registracijsko številko priglašenega organa, ki je izdal certifikat, YY pomeni kategorijo proizvoda za ognjemet v skrajšani obliki (F1, F2, F3 za kategorijo 1, 2 oziroma 3) in kjer ZZZZ... pomeni številko obdelave, ki jo uporabi priglašeni organ.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je potrebno na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen z direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je potrebno na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na embalaži in spremnem dokumentu. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, ta oznaka kaže, da se za te proizvode predvideva, da so skladni z določbami navedenih drugih direktiv.

Oznaka CE označuje skladnost z veljavnimi direktivami ali ustreznimi deli direktiv. V tem primeru je treba v dokumentih, izjavi o skladnosti oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o navedenih direktivah, ki jih je uporabil proizvajalec, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je potrebno na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka mora biti vidno in čitljivo in neizbrisno nameščena na igračo, na pritrjeno napisno ploščico ali embalažo. Kadar to zaradi velikosti proizvoda ni mogoče, se oznaka CE lahko namesti na napisno ploščico ali priložen letak. Če oznaka CE ni vidna z zunanjega dela embalaže, jo je treba namestiti najmanj na samo embalažo. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnih dokumentih navesti, da ti proizvodi veljajo tudi za skladne z določbami navedenih drugih direktiv.

Če pa ena ali več teh direktiv omogoča proizvajalcu, da v prehodnem obdobju izbere, katere postopke bo uporabil, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen z direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Namestite oznako CE

Ko so potrebni koraki uspešno opravljeni, je potrebno na proizvod namestiti oznako CE.

Oznaka CE mora biti vidno in čitljivo nameščena na proizvodu ali, če to ni mogoče zaradi narave proizvoda, na podatkovni ploščici. Oznaka CE je sestavljena iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

Affixing CE marking

Različne sestavine oznake CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm. Če se oznaka CE poveča ali pomanjša, je treba upoštevati razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Kadar mora proizvod izpolnjevati tudi zahteve drugih direktiv, ki obravnavajo druge vidike in prav tako predvidevajo uporabo oznake CE, je treba v spremnem dokumentu navesti, da je proizvod skladen tudi z navedenimi drugimi direktivami.

Če pa ena ali več navedenih direktiv proizvajalcu omogočajo, da v prehodnem obdobju izbere, katero ureditev bo uporabljal, mora oznaka CE označevati, da je proizvod skladen z direktivami, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih oziroma navodilih, ki jih zahtevajo direktive in ki so priloženi takšnim proizvodom, navesti podrobnosti o uporabljenih direktivah, kot so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, je treba navesti tudi njegovo identifikacijsko številko.

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju