Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ďalšie nástroje

Umiestnenie označenia CE

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť označenie CE umiestnené na zdravotnícku pomôcku. Označenie CE musí byť umiestené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak bol do procesu posudzovania zhody zapojený notifikovaný orgán, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie musí byť umiestnené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Za označením CE musí nasledovať identifikačné číslo notifikovaného orgánu zapojeného do fázy výrobnej kontroly.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na bezpečnostné komponenty umiestnené logo.

Označenie musí byť umiestnené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Tento minimálny rozmer sa nemusí uplatňovať pre bezpečnostné komponenty s malými rozmermi.

Po označení CE je potrebné uviesť dve posledné číslice roku, v ktorom bolo označenie pripevnené, a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktorý sa podieľal na procese posudzovania zhody.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Umiestnenie označenia CE

Viac informácií nájdete na http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_sk.htm.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie CE musí byť umiestené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Ak je notifikovaný orgán zapojený do fázy kontroly výroby, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie musí byť umiestnené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie musí byť umiestnené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Ak je notifikovaný orgán zapojený do fázy kontroly výroby, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie musí byť umiestnené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Ak je notifikovaný orgán zapojený do fázy kontroly výroby, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie musí byť umiestnené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Ak je notifikovaný orgán zapojený do fázy kontroly výroby, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť označenie CE umiestnené na pomôcku in vitro. Označenie CE musí byť umiestené viditeľne a čitateľne na pomôcke, alebo ak to nie je možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak bol do procesu posudzovania zhody zapojený notifikovaný orgán, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie musí byť umiestnené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu zapojeného do procesu posudzovania zhody musí byť tiež zobrazené.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť označenie CE umiestnené na výrobok.

Označenie musí byť umiestnené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak daný výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie CE musí byť umiestené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Ak je notifikovaný orgán zapojený do fázy kontroly výroby, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie musí byť umiestnené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Označenie CE na meradlách musí mať aj doplnkové metrologické označenie skladajúce sa z veľkého písmena „M“ a posledného dvojčísla roku pripevnenia na meradlo, ktoré sú umiestnené v obdĺžniku. Obe označenia musia mať výšku aspoň 5 mm.

Ak sa meradlo skladá z viacerých zariadení, ktoré fungujú spoločne, požaduje sa, aby boli označenia umiestnené na hlavnom zariadení. Ak je meradlo príliš malé alebo príliš citlivé na umiestnenie týchto označení, môžu byť umiestnené na obale a v sprievodnej dokumentácii.

Ak je notifikovaný orgán zapojený do fázy kontroly výroby, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť označenie CE umiestnené na zdravotnícku pomôcku. Označenie CE musí byť umiestené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak bol do procesu posudzovania zhody zapojený notifikovaný orgán, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie CE musí byť uvádzané spolu s údajom o zaručenej hladine akustického výkonu. Vzor tohto údaja je uvedený v prílohe IV. Označenie musí byť umiestnené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Ak je notifikovaný orgán zapojený do fázy kontroly výroby, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie musí byť umiestnené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Ak je notifikovaný orgán zapojený do fázy kontroly výroby, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie musí byť umiestnené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Ak bol do procesu posudzovania zhody zapojený notifikovaný orgán, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie musí byť na výrobok umiestnené viditeľne a čitateľne, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, napr. je veľmi malý, bude umiestnené na štítku pripevnenom k tlakovému zariadeniu. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Ak je notifikovaný orgán zapojený do fázy kontroly výroby, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie CE musí byť umiestené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Ak bol do procesu posudzovania zhody zapojený notifikovaný orgán, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Pre zábavnú pyrotechniku musí byť registračné číslo na sledovanie výrobkov vyznačené podľa platnej normy v súlade s nižšie uvedeným príkladom:
XXXX - YY - ZZZZ...
kde XXXX predstavuje registračné číslo notifikovaného orgánu, ktorý vydáva osvedčenie, YY predstavuje triedu zábavnej pyrotechniky v skrátenom formáte (F1, F2, alebo F3 pre triedu 1, 2, alebo 3) a kde ZZZZ... je číslo spracovania používané notifikovaným orgánom.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie CE musí byť umiestené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Ak je notifikovaný orgán zapojený do fázy kontroly výroby, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie musí byť umiestnené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na obale a uvedené v sprievodných dokumentoch. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, znamená toto označenie, že u týchto výrobkov sa predpokladá aj súlad s ustanoveniami týchto iných smerníc.

Označenie CE označuje zhodu s uplatniteľnými smernicami alebo ich príslušnými časťami. V takom prípade musia byť údaje uvedených smerníc, ktoré výrobca použije, ako sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, vyhlásení o zhode alebo pokynoch vyžadovaných smernicami a musia byť priložené k takým výrobkom.

Ak je notifikovaný orgán zapojený do fázy kontroly výroby, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Umiestnenie označenia CE

Viac informácií nájdete na http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie CE sa na hračku, na pripevnený štítok alebo na obal umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to nie je možné z dôvodu veľkosti výrobku, môže byť označenie CE umiestnené na štítku alebo sprievodnom letáku. Ak označenie CE nie je cez prípadný obal viditeľné, umiestni sa aspoň na obal. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Umiestnenie označenia CE

Po úspešnom ukončení potrebných krokov musí byť na výrobok umiestnené logo.

Označenie musí byť umiestnené viditeľne a čitateľne na výrobku, alebo ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, musí byť umiestnené na štítku s údajmi. Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ a má takúto podobu:

Affixing CE marking

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer a nesmú byť menšie ako 5 mm. Ak je CE označenie zmenšené alebo zväčšené, veľkostný pomer uvedený vo vyššie zobrazenom nákrese musí byť zachovaný.

Ak výrobok podlieha ďalším smerniciam, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež stanovujú označenie CE, musí sprievodná dokumentácia uvádzať, že výrobok je v súlade aj s týmito ďalšími smernicami.

Ak však jedna alebo viaceré z takýchto smerníc počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že výrobok spĺňa podmienky len tých smerníc, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatňovaných smerniciach, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto smernice vyžadujú a ktoré sú k tomuto výrobku priložené.

Ak je notifikovaný orgán zapojený do fázy kontroly výroby, musí byť zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi