Acest site a fost arhivat la data de 02/02/2015
02/02/2015

Cale de navigare

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Alte instrumente

Aplicaţi marcajul CE

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE trebuie aplicat vizibil, lizibil şi de neşters pe ambalajul steril şi, unde este cazul, pe ambalajul comercial şi pe instrucţiunile de utilizare. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5 mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Dacă un organism notificat a fost implicat în procedura de evaluare a conformităţii, atunci numărul de identificare a organismului în cauză trebuie să fie aplicat împreună cu marcajul CE.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE trebuie plasat vizibil si lizibil pe produs, iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5 mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Numărul de identificare al organismului notificat implicat în procedura de evaluare a conformităţi în faza de control al producţiei trebuie să fie plasat după marcajul CE.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe componenta de siguranţă a produsului.

Marcajul CE trebuie plasat vizibil si lizibil pe produs, iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5 mm. Această cerinţă pentru dimensiunea minimă poate fi încălcată în cazul componentelor de siguranţă la scară redusă.

Marcajul CE va fi urmat de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat şi de numărul de identificare al organismului notificat responsabil pentru procedura de evaluare a conformităţii.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu prevederile acestor directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în directivele în cauză se acordă o importanţă deosebită documentelor, avizelor sau instrucţiunilor cerute de directive aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Aplicaţi marcajul CE

Consultaţi site-ul http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_ro.htm.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE trebuie plasat vizibil si lizibil pe produs, iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5 mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în directivele în cauză se acordă o importanţă deosebită documentelor, avizelor sau instrucţiunilor cerute de directive aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În cazul în care un organism notificat a fost implicat în procedura de evaluare a conformităţii în faza de control al producţiei, atunci numărul de identificare al acestuia trebuie să fie aplicat după marcajul CE.

Aplicaţi marcajul CE

Aparatele a căror conformitate cu prevederile directivei a fost stabilită conform Art. 7 trebuie să poarte marcajul CE, care atestă această conformitate. Responsabilitatea aplicării marcajului CE revine producătorului sau reprezentantului său autorizat în Uniunea Europeană. Marcajul CE se aplică în conformitate cu prevederile Anexei V.

Marcajul CE trebuie aplicat vizibil şi lizibil pe produs, iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj, dacă există, şi pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Marcajul CE trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când aparatul intră sub incidenţa şi altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci acesta indică faptul că aparatul este, de asemenea, conform cu aceste alte directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, referinţele directivelor aplicate, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie înscrise pe documente, notele explicative sau instrucţiunile cerute de aceste directive şi care însoţesc aparatul în discuţie.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE trebuie plasat vizibil si lizibil pe produs, iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5 mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi acestor directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în directivele în cauză se acordă o importanţă deosebită documentelor, avizelor sau instrucţiunilor cerute de directive aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În cazul în care un organism notificat a fost implicat în faza de control al producţiei, numărul de identificare al acestuia trebuie de asemenea să fie aplicat.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE trebuie plasat vizibil si lizibil pe produs, iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemene,a aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în directivele în cauză se acordă o importanţă deosebită documentelor, avizelor sau instrucţiunilor cerute de directive aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În cazul în care un organism notificat a fost implicat în faza de control al producţiei, numărul de identificare al acestuia trebuie de asemenea să fie aplicat pe produs.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE trebuie plasat vizibil si lizibil pe produs, iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în directivele în cauză se acordă o importanţă deosebită documentelor, avizelor sau instrucţiunilor cerute de directive aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În cazul în care un organism notificat a fost implicat în faza de control al producţiei, numărul de identificare al acestuia trebuie de asemenea să fie aplicat pe produs.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu încheierea cu succes a paşilor necesari, marcajul CE trebuie aplicat pe dispozitivul in vitro. Marcajul CE trebuie aplicat vizibil, lizibil şi de neşters pe produs, dacă este posibil, pe instrucţiunile de utilizare şi pe ambalajul de comercializare.. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

În cazul în care un organism notificat a fost implicat în faza de evaluare a conformităţii, numărul de identificare al acestuia trebuie să fie aplicat împreună cu marcajul CE.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE trebuie plasat vizibil si lizibil pe produs, iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „C” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de instalatorul ascensorului sau de producătorul componentelor de siguranţă. În acest caz, în documentele, avizele sau instrucţiunile cerute de directive şi care însoţesc ascensorul sau componenta de siguranţă trebuie să se indice particularităţile directivelor aplicate, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În cazul în care un organism notificat a fost implicat în faza de control al producţiei, numărul de identificare al acestuia trebuie de asemenea să fie aplicat pe produs.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE trebuie plasat vizibil si lizibil pe produs, iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în documentele, avizele sau instrucţiunile cerute de directive şi care însoţesc echipamentele destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune trebuie să se indice particularităţile directivelor aplicate, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE trebuie plasat vizibil si lizibil pe produs, iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5 mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în directivele în cauză se acordă o importanţă deosebită documentelor, avizelor sau instrucţiunilor cerute de directive aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În cazul în care un organism notificat a fost implicat în procedura de evaluare a conformităţii în faza de control al producţiei, atunci numărul de identificare al acestuia trebuie să fie aplicat după marcajul CE.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu finalizarea procedurii de evaluare a conformităţii producătorul aplică marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar pe fiecare mijloc de măsurare care este conform cu cerinţele esenţiale aplicabile din directivă. De asemenea, dacă un organism notificat a fost implicat în faza de control a producţiei, după marcajul metrologic suplimentar se aplică numărul de identificare al acestui organism. Acest număr se aplică de către organismul notificat, sau de producător, sub responsabilitatea organismului notificat.

Marcajul CE, marcajul metrologic suplimentar şi numărul de identificare al organismului notificat aplicate pe mijloacele de măsurare trebuie să fie vizibile sau uşor accesibile, lizibile şi de neşters , iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă din simbolul „CE” prezentat în figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele C şi E ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală, care nu trebuie să fie mai mică de 5mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când mijlocul de măsurare intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, aplicarea marcajului CE semnifică faptul că mijlocul de măsurare este conform şi cu aceste directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, pe parcursul unei perioade de tranziţie, să aleagă din mai multe regimuri legale de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în documentele, avizele sau instrucţiunile cerute de directive şi care însoţesc produsul, trebuie să se indice particularităţile directivelor aplicate, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Marcajul metrologic suplimentar este format din majuscula „M” urmată de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat, încadrate într-un dreptunghi. Înălţimea dreptunghiului trebuie să fie egală cu înălţimea marcajului CE . Marcajul metrologic suplimentar este situat imediat după marcajul „CE”.

Dacă un mijloc de măsurare este format din mai multe dispozitive care nu sunt subansambluri şi care funcţionează împreună, marcajele se aplică pe dispozitivul principal al mijlocului de măsurare . Dacă un mijloc de măsurare este prea mic sau prea sensibil pentru a purta marcajul „CE” şi marcajul metrologic suplimentar, marcajele trebuie să fie aplicate pe ambalaj, precum şi pe documentele însoţitoare cerute de directivă.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe dispozitivul medical. Marcajul CE trebuie aplicat vizibil, lizibil şi de neşters pe produs sau pe ambalajul său steril, pe ambalajul de comercializare şi pe instrucţiunile de utilizare. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Dacă un organism notificat a fost implicat în procesul de evaluare a conformităţii, numărul său de identificare trebuie de asemenea aplicat împreună cu marcajul CE .

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE de conformitate este însoţit de indicarea nivelului garantat de putere acustică. Un model al acestui marcaj este prezentat în Anexa IV la această directivă. Marcajul CE trebuie plasat vizibil si lizibil pe produs, iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în documentele, avizele sau instrucţiunile cerute de directive şi care însoţesc produsul, trebuie să se indice particularităţile directivelor aplicate, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În cazul în care un organism notificat a fost implicat în faza de control al producţiei, numărul de identificare al acestuia trebuie de asemenea să fie aplicat pe produs.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu finalizarea procedurii de evaluare a conformităţii, producătorul aplică pe fiecare mijloc de măsurare conform, distinct şi grupat, marcajul CE urmat de numărul/numerele de identificare a organismului/organismelor notificate care a/au efectuat supravegherea CE sau verificarea CE, precum şi eticheta cu litera M neagră imprimată într-un pătrat cu fond verde cu dimensiunile minime 12.5mmx12.5mm. Numărul de identificare al organismului / organismelor notificate se aplică de către organismul notificat, sau de producător, sub responsabilitatea organismului notificat.

În cazul în care producătorul a optat pentru realizarea evaluării conformităţii în două etape, marcajul de conformitate CE se aplică la finalizarea celei de a doua etape, împreună cu numărul de identificare a organismului notificat implicat în această etapă.

Dacă mijlocul de măsurare include, sau este conectat la dispozitive ce nu influenţează corecta funcţionare a aparatului şi care repetă prin afişare sau tipărire rezultatele măsurării, rezultatele măsurării fiind tipărite sau înregistrate corect şi de neşters de subansambluri ale aparatului care îndeplineşte cerinţele esenţiale, aceste dispozitive nu se supun evaluării conformităţii şi vor purta la loc vizibil, lizibil şi de neşters simbolul de utilizare restrictivă, care constă din litera M colorată în negru pe fond roşu, tăiată de două diagonale care se intersectează. Acest simbol este tipărit pe o etichetă cu fond roşu, de formă pătrată, de dimensiuni minim 25mmx25mm.

Marcajul CE de conformitate precum şi datele suplimentare menţionate în cadrul Anexei IV, punctul 1 al directivei 2009/23/CE se vor aplica pe fiecare mijloc de măsurare conform cu cerinţele directivei vizibil, lizibil şi de neşters. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele C şi E ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală, care nu trebuie să fie mai mică de 5mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când mijlocul de măsurare intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care prevăd , de asemenea, aplicarea marcajului CE, aplicarea marcajului CE semnifică faptul că mijlocul de măsurare este conform şi cu aceste directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, pe parcursul unei perioade de tranziţie, să aleagă din mai multe regimuri legale de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în documentele, avizele sau instrucţiunile cerute de directive şi care însoţesc produsul, trebuie să se indice particularităţile directivelor aplicate, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE trebuie plasat vizibil şi lizibil pe produs, iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5 mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în documentele, avizele sau instrucţiunile cerute de directive şi care însoţesc echipamentul, trebuie să se indice particularităţile directivelor aplicate, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În cazul în care un organism notificat a fost implicat în faza de control al producţiei, numărul de identificare al acestuia trebuie de asemenea să fie aplicat pe echipament.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE trebuie plasat vizibil si lizibil pe produs, iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în documentele, avizele sau instrucţiunile cerute de directive trebuie să se indice particularităţile directivelor aplicate, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În cazul în care un organism notificat a fost implicat în faza de control al producţiei, numărul de identificare al acestuia trebuie de asemenea să fie aplicat pe echipament.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE trebuie plasat vizibil şi lizibil pe produs, iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5 mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în documentele, avizele sau instrucţiunile cerute de directive trebuie să se indice particularităţile directivelor aplicate, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În cazul în care un organism notificat a fost implicat în faza de control al producţiei, numărul de identificare al acestuia trebuie de asemenea să fie aplicat.

Numărul de înregistrare în scopul identificării articolelor pirotehnice de divertisment, conform standardului în vigoare, trebuie aplicat pe produs după modelul de mai jos:
XXXX - YY - ZZZZ...
unde XXXX reprezintă numărul de înregistrare al organismului notificat care a eliberat certificatul de conformitate, YY reprezintă categoria articolului pirotehnic de divertisment în formă abreviată (F1, F2 sau F3 pentru categoriile 1, 2, sau 3), iar ZZZZ… reprezintă numărul intern de referinţă al organismului notificat.

Aplicaţi marcajul CE

Marcajul de conformitate CE menţionat în Anexa VII la directivă trebuie aplicat pe toate aparatele care sunt conforme cu cerinţele esenţiale relevante.

Marcajul CE trebuie să fie lizibil, rezistent la ştergere şi aplicat în mod vizibil direct pe produs, precum şi pe ambalajul şi pe documentele ce îl însoţesc. Dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj şi pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Marcajul CE trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

În cazul în care un organism notificat a fost implicat în faza de control al producţiei, numărul de identificare al acestuia trebuie de asemenea să fie aplicat pe produs lângă marcajul CE. Numărul de identificare trebuie să aibă aceeaşi înălţime cu iniţialele CE.

Atunci când produsul intră sub incidenţa şi altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci acesta indică faptul că produsul este, de asemenea, conform cu aceste alte directive.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE trebuie plasat vizibil şi lizibil pe produs, iar dacă nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5 mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în documentele, avizele sau instrucţiunile cerute de directive trebuie să se indice particularităţile directivelor aplicate, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În cazul în care un organism notificat a fost implicat în faza de control al producţiei, numărul de identificare al acestuia trebuie de asemenea să fie aplicat ambarcaţiunii.

Aplicaţi marcajul CE

Consultaţi site-ul http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi fără a putea fi şters, pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe ambalaj. În cazul jucăriilor de dimensiuni mici şi a jucăriilor compuse din părţi mici, marcajul CE poate fi aplicat alternativ pe o etichetă sau un prospect însoţitor. În cazul în care marcajul CE nu este vizibil din exteriorul ambalajului, dacă acesta există, trebuie cel puţin să fie aplicat pe ambalaj. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5 mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în documentele, avizele sau instrucţiunile cerute de directive trebuie să se indice particularităţile directivelor aplicate, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Aplicaţi marcajul CE

Odată cu îndeplinirea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul CE trebuie plasat vizibil şi lizibil pe produs, iar dacă acest lucru nu este posibil din cauza naturii produsului, atunci marcajul trebuie să fie aplicat pe ambalaj sau pe documentele de însoţire. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” din figura următoare:

Affixing CE marking

Componentele diverse ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală şi nu trebuie să fie mai mici de 5 mm. În cazul în care marcajul CE este micşorat sau mărit, proporţiile date în desenul la scară de mai sus trebuie să fie respectate.

Atunci când produsul intră şi sub incidenţa altor directive, care reglementează alte aspecte şi care dispun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, atunci documentele de însoţire trebuie să specifice că produsul este conform şi cu aceste directive.

Dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit producătorului, în cursul unei perioade de tranziţie, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de producător. În acest caz, în documentele, avizele sau instrucţiunile cerute de directive trebuie să se indice particularităţile directivelor aplicate, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În cazul în care un organism notificat a fost implicat în faza de control al producţiei, numărul de identificare al acestuia trebuie de asemenea să fie aplicat pe produs.

Partajează: FacebookGoogle+LinkedInTrimite pagina unui prieten