Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Inne narzędzia

Umieszczenie oznakowania CE

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie na wyrobie medycznym oznakowania CE. Musi ono zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter, na opakowaniach i dokumentach towarzyszących. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeśli w procedurę oceny zgodności zaangażowana była jednostka notyfikowana, podany musi zostać również jej numer identyfikacyjny.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter, na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Za oznakowaniem CE musi zostać umieszczony numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej zaangażowanej na etapie kontroli produkcji.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na elemencie systemu bezpieczeństwa.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter, na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Taki wymiar minimalny nie jest obligatoryjny w przypadku miniaturowych elementów systemów bezpieczeństwa.

Za oznakowaniem CE podaje się dwie ostatnie cyfry roku jego umieszczenia, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej zajmującej się procedurą oceny zgodności.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów, a wymaganych dyrektywami dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane dotyczące zastosowanych dyrektyw w wersjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Umieszczenie oznakowania CE

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_pl.htm

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter, na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów, a wymaganych dyrektywami dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane dotyczące zastosowanych dyrektyw w wersjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli na etapie kontroli produkcji zaangażowana zostanie jednostka notyfikowana, podany musi również zostać jej numer identyfikacyjny.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter, na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów, a wymaganych dyrektywami dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane dotyczące zastosowanych dyrektyw w wersjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter, na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów, a wymaganych dyrektywami dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane dotyczące zastosowanych dyrektyw w wersjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli na etapie kontroli produkcji zaangażowana zostanie jednostka notyfikowana, podany musi również zostać jej numer identyfikacyjny.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter, na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów, a wymaganych dyrektywami dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane dotyczące zastosowanych dyrektyw w wersjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli na etapie kontroli produkcji zaangażowana zostanie jednostka notyfikowana, podany musi również zostać jej numer identyfikacyjny.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter, na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów, a wymaganych dyrektywami dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane dotyczące zastosowanych dyrektyw w wersjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli na etapie kontroli produkcji zaangażowana zostanie jednostka notyfikowana, podany musi również zostać jej numer identyfikacyjny.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie na wyrobie in vitro oznakowania CE. Musi ono zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub - jeżeli to nie będzie to możliwe - na opakowaniach i dokumentach towarzyszących. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeśli w procedurę oceny zgodności zaangażowana była jednostka notyfikowana, podany musi zostać również jej numer identyfikacyjny.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter, na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów, a wymaganych dyrektywami dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane dotyczące zastosowanych dyrektyw w wersjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Podany musi zostać również numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej zaangażowanej w procedurę oceny zgodności.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie na wyrobie oznakowania CE.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter, na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów, a wymaganych dyrektywami dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane dotyczące zastosowanych dyrektyw w wersjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie oznakowania CE na wyrobie.

Oznakowanie musi być umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter, na opakowaniach i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeśli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów, a wymaganych dyrektywami dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane dotyczące zastosowanych dyrektyw w wersjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeśli w procedurę oceny zgodności zaangażowana była jednostka notyfikowana, podany musi zostać również jej numer identyfikacyjny.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter, na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów, a wymaganych dyrektywami dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane zastosowanych dyrektyw w wersjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Oznakowaniu CE na przyrządach pomiarowych musi towarzyszyć dodatkowe oznakowanie metrologiczne składające się z dużej litery „M” i dwóch ostatnich cyfr roku jego naniesienia, otoczonych prostokątem. Obydwa oznaczenia muszą mieć wysokość co najmniej 5 mm.

Jeżeli przyrząd pomiarowy składa się z wielu urządzeń działających wspólnie, wspomniane oznaczenia muszą zostać umieszczone na urządzeniu głównym. Jeżeli przyrząd pomiarowy jest zbyt mały lub zbyt czuły, by umożliwić naniesienie takich oznaczeń, można je umieścić na opakowaniu i dokumentacji towarzyszącej.

Jeżeli na etapie kontroli produkcji zaangażowana zostanie jednostka notyfikowana, podany musi również zostać jej numer identyfikacyjny.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie na wyrobie medycznym oznakowania CE. Oznakowanie to musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub - jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter - na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeśli w procedurę oceny zgodności zaangażowana była jednostka notyfikowana, podany musi zostać również jej numer identyfikacyjny.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowaniu CE towarzyszy oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej. Wzór tego oznaczenia przedstawiono w Załączniku IV. Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub - jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter - na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów, a wymaganych dyrektywami dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane zastosowanych dyrektyw w wersjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli na etapie kontroli produkcji zaangażowana zostanie jednostka notyfikowana, podany musi również zostać jej numer identyfikacyjny.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter, na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów wymaganych przez dyrektywy dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane zastosowanych dyrektyw dotyczące wersji opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli na etapie kontroli produkcji zaangażowana zostanie jednostka notyfikowana, podany musi również zostać jej numer identyfikacyjny.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter, na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów wymaganych przez dyrektywy dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane zastosowanych dyrektyw dotyczące wersji opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeśli w procedurę oceny zgodności zaangażowana była jednostka notyfikowana, podany musi zostać również jej numer identyfikacyjny.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie takie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na produkcie lub, jeżeli będzie to niemożliwe ze względu na charakter produktu, np. jeżeli będzie zbyt mały, podane na etykiecie dołączonej do właściwego urządzenia ciśnieniowego. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów wymaganych przez dyrektywy dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane zastosowanych dyrektyw dotyczące wersji opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli na etapie kontroli produkcji zaangażowana zostanie jednostka notyfikowana, podany musi również zostać jej numer identyfikacyjny.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub - jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter - na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów wymaganych przez dyrektywy dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane zastosowanych dyrektyw dotyczące wersji opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeśli w procedurę oceny zgodności zaangażowana była jednostka notyfikowana, podany musi zostać również jej numer identyfikacyjny.

W przypadku sztucznych ogni przeznaczonych do sprzedaży konsumenckiej, zgodnie z obowiązującą normą konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego umożliwiającego śledzenie wyrobów -według następującego przykładu:
XXXX - YY - ZZZZ...
gdzie XXXX oznacza numer rejestracyjny wystawiającej certyfikat jednostki notyfikowanej, YY odnosi się do kategorii sztucznych ogni w formacie skróconym (F1, F2 lub F3 odpowiednio dla kategorii 1, 2 lub 3), a ZZZZ... jest wykorzystywanym przez jednostkę notyfikowaną numerem przetwarzania.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub - jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter - na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów, a wymaganych dyrektywami dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane dotyczące zastosowanych dyrektyw w wersjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli na etapie kontroli produkcji zaangażowana zostanie jednostka notyfikowana, podany musi również zostać jej numer identyfikacyjny.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub - jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter - na opakowaniu i dokumencie towarzyszącym. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, oznakowanie takie będzie świadczyć również o zgodności wyrobu z postanowieniami takich innych dyrektyw.

Oznakowanie CE oznacza zgodność z właściwymi dyrektywami lub ich odpowiednimi częściami. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów, a wymaganych dyrektywami dokumentach, deklaracji zgodności i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane dotyczące zastosowanych dyrektyw w wersjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli na etapie kontroli produkcji zaangażowana zostanie jednostka notyfikowana, podany musi również zostać jej numer identyfikacyjny.

Umieszczenie oznakowania CE

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie takie musi zostać umieszczone w sposób widoczny, czytelny i trwały na zabawce, przymocowanej etykiecie lub opakowaniu. W przypadku gdy nie będzie to możliwe ze względu na wielkość wyrobu, oznakowanie CE może również zostać umieszczone na etykiecie lub na dołączonej ulotce. Jeżeli znak CE nie będzie widoczny z zewnątrz opakowania, musi on zostać umieszczony przynajmniej na opakowaniu. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów, a wymaganych dyrektywami dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane dotyczące zastosowanych dyrektyw w wersjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Umieszczenie oznakowania CE

Po udanym zakończeniu niezbędnych czynności konieczne jest umieszczenie logo na wyrobie.

Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób widoczny i czytelny na wyrobie lub - jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na jego charakter - na tabliczce znamionowej. Oznakowanie CE składa się z liter „CE” w następującej postaci:

Affixing CE marking

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. Jeżeli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub powiększone, proporcje powyższego rysunku muszą być zachowane.

Gdy wyrób podlega innym dyrektywom dotyczącym zarówno pozostałych aspektów, jak i oznakowania CE, dokumentacja towarzysząca musi informować o tym, że wyrób jest zgodny również z takimi innymi dyrektywami.

Jeżeli jednak co najmniej jedna z tych dyrektyw pozwala producentowi na wybór regulacji stosowanych w okresie przejściowym, oznakowanie CE musi wskazywać zgodność wyłącznie z dyrektywami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku w dołączanych do wyrobów, a wymaganych dyrektywami dokumentach, uwagach i instrukcjach muszą zostać podane szczegółowe dane dotyczące zastosowanych dyrektyw w wersjach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli na etapie kontroli produkcji zaangażowana zostanie jednostka notyfikowana, podany musi również zostać jej numer identyfikacyjny.

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego