Navigation path

Additional tools

Fest CE-merking

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må CE-merkingen festes til det medisinske utstyret. CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingen blir redusert eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående beståtte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også konformerer til de andre direktivene.

Hvis et teknisk kontrollorgan har blitt involvert i samsvarsvurderingsprosedyren, må identifikasjonsnummeret dets også vises.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må CE-merkingen festes til produktet.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingen blir redusert eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående beståtte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som er involvert i produksjonskontrollfasen må følge CE-merking.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

Hvis CE-merkingen er redusert eller forstørret, må proporsjonene i den graderte tegningen ovenfor respekteres.

De forskjellige komponentene til CE-merkingen må ha samme vertikal dimensjon og kan ikke være mindre enn 5 mm. Denne minstedimensjonen kan bli tilsidesatt for sikkerhetskomponenter i liten skala.

CE-merkingen skal følges av de siste to tallene i året den ble festet og med identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som håndterer samsvarsvurderingsprosedyren.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Når ett eller flere av direktivene tillater produsenten, gjennom en overgangsperiode, å velge hvilke arrangementer som skal gjelde, må CE-merkingen indikere samsvar med direktivene som ble lagt til brukt av produsenten. I dette tilfellet gjelder direktivets egenskaper, som publisert i EFs offisielle journal, må gis i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivet og slike medfølgende produkter.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingene er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående graderte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også konformerer til de andre direktivene.

Når en eller mer enn ett av disse direktivene lar produsenten, under en overgangsperiode, velge hvilke ordninger som skal gjelde, må "CE"-merkingen indikere samsvar med direktivene som bare anvendes av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Hvis et teknisk kontrollorgan også er involvert i produksjonskontrollfasen må identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må CE-merkingen festes til det medisinske utstyret.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingen blir redusert eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående beståtte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Når ett eller mer enn ett av disse direktivene lar produsenten, under en overgangsperiode, velge hvilke ordninger som skal gjelde, må "CE"-merkingen indikere samsvar med direktivene som bare anvendes av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingene er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den graderte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også konformerer til de andre direktivene.

Når ett eller fler enn ett av disse direktivene lar produsenten, under en overgangsperiode, velge hvilke ordninger som skal gjelde, må "CE"-merkingen indikere samsvar med direktivene som appliseres av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets spesielle aspekter, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Hvis et teknisk kontrollorgan også er involvert i produksjonskontrollfasen må identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingene er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående graderte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også konformerer til de andre direktivene.

Når ett eller mer enn ett av disse direktivene lar produsenten, under en overgangsperiode, velge hvilke ordninger som skal gjelde, må "CE"-merkingen indikere samsvar med direktivene som brukes av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Hvis et teknisk kontrollorgan også er involvert i produksjonskontrollfasen må identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merkingen må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingene er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående beståtte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Når ett eller mer enn ett av disse direktivene lar produsenten, under en overgangsperiode, velge hvilke ordninger som skal gjelde, må "CE"-merkingen indikere samsvar bare med direktivene som brukes av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Hvis et teknisk kontrollorgan også er involvert i produksjonskontrollfasen må identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må CE-merking bli festet til in vitro-anordningen. CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på anordningen, eller hvis det ikke er mulig, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingene er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående beståtte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Hvis et teknisk kontrollorgan har blitt involvert i prosedyren for konformitetsvurderingsprosedyren, må identifikasjonsnummeret dets også vises.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingene er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående graderte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Når ett eller flere av direktivene tillater produsenten, gjennom en overgangsperiode, å velge hvilke arrangementer som skal gjelde, må CE-merkingen indikere samsvar med direktivene som ble lagt til brukt av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EUs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som er involvert i produksjonskontrollfasen må følge CE-merking.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må CE-merkingen festes til produktet.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingene er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående beståtte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Når ett eller flere av direktivene tillater produsenten, gjennom en overgangsperiode, å velge hvilke arrangementer som skal gjelde, må CE-merkingen indikere samsvar med direktivene som ble lagt til brukt av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingene er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående graderte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også konformerer til de andre direktivene.

Når en eller mer enn ett av disse direktivene lar produsenten, under en overgangsperiode, velge hvilke ordninger som skal gjelde, må "CE"-merkingen indikere samsvar med direktivene som bare anvendes av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Hvis et teknisk kontrollorgan også er involvert i produksjonskontrollfasen må identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingen er redusert eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående beståtte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Når ett eller mer enn ett av disse direktivene lar produsenten, under en overgangsperiode, velge hvilke ordninger som skal gjelde, må "CE"-merkingen indikere samsvar bare med direktivene som brukes av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

CE-merkingen på måleinstrumenter følge med metrologi-merking som består av stor "M" og de siste to tallene på året det festes, med rektangel rundt. Begge merker må være minst 5 mm høye.

Hvis måleinstrumentet består av flere enheter som drives sammen, må merkene være på hovedenheten. Hvis måleinstrumentet er for lite eller for sensitivt til å bære disse merkene, kan de vises på pakningen og pakningsvedlegget.

Hvis et teknisk kontrollorgan også er involvert i produksjonskontrollfasen må identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må CE-merking bli festet til det medisinske utstyret. CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingen er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående beståtte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Hvis et teknisk kontrollorgan har blitt involvert i prosedyren for konformitetsvurderingsprosedyren, må identifikasjonsnummeret dets også vises.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen skal følges av indikasjon av det garanterte lydnivået. En modell av denne indikasjonen er gitt i vedlegg 4. CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingen blir redusert eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående beståtte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Når ett eller mer enn ett av disse direktivene lar produsenten, under en overgangsperiode, velge hvilke ordninger som skal gjelde, må "CE"-merkingen indikere samsvar bare med direktivene som brukes av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Hvis et teknisk kontrollorgan også er involvert i produksjonskontrollfasen må identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingen er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående beståtte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Når ett eller mer enn ett av disse direktivene lar produsenten, under en overgangsperiode, velge hvilke ordninger som skal gjelde, må "CE"-merkingen indikere samsvar med direktivene som brukes av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Hvis et teknisk kontrollorgan også er involvert i produksjonskontrollfasen må identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingene er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den graderte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Når ett eller mer enn ett av disse direktivene lar produsenten, under en overgangsperiode, velge hvilke ordninger som skal gjelde, må "CE"-merkingen indikere samsvar bare med direktivene som brukes av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Hvis et teknisk kontrollorgan har blitt involvert i prosedyren for konformitetsvurderingsprosedyren, må identifikasjonsnummeret dets også vises.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

Merkingen må være plassert synlig og lesbart på produktet, hvis ikke mulig pga. arten til produktet dvs. om det er for lite, vil det bli gitt en merkelapp festet til trykkutstyret. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingen er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående beståtte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Når ett eller mer enn ett av disse direktivene lar produsenten, under en overgangsperiode, velge hvilke ordninger som skal gjelde, må "CE"-merkingen indikere samsvar med direktivene som brukes av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Hvis et teknisk kontrollorgan også er involvert i produksjonskontrollfasen må identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må CE-merkingen festes til produktet.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingene er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den graderte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Når ett eller mer enn ett av disse direktivene lar produsenten, under en overgangsperiode, velge hvilke ordninger som skal gjelde, må "CE"-merkingen indikere samsvar med direktivene som brukes av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Hvis et teknisk kontrollorgan har blitt involvert i prosedyren for konformitetsvurderingsprosedyren, må identifikasjonsnummeret dets også vises.

For fyrverkeri for forbrukere, i henhold til gangbar standard, skal et registreringsnummer for sporing av produkter markeres i henhold til eksempelet under
XXXX - YY - ZZZZ...
Det hvor XXXX refererer til registreringsnummer på det tekniske kontrollorganet som utsteder sertifikatet, YY refererer til kategorien fyrverkeri i forenkelt format (F1, F2 eller F# for kategori 1, 2, eller 3 respektivt.)

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingene er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den graderte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Når ett eller mer enn ett av disse direktivene lar produsenten, under en overgangsperiode, velge hvilke ordninger som skal gjelde, må "CE"-merkingen indikere samsvar med direktivene som brukes av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Hvis et teknisk kontrollorgan også er involvert i produksjonskontrollfasen må identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til innpakningen og medfølgende dokumenter. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-markering må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingene er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående beståtte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

CE-merking skal indikere samsvar med de gjeldende direktivene eller deres relevante deler. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika brukt av produsenten, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, samsvarserklæringer eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Hvis et teknisk kontrollorgan også er involvert i produksjonskontrollfasen må identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

Merkingen må plasseres synlig, leselig og fast på leken, til en påsatt etikett eller innpakningen. Hvis dette ikke er mulig pga. størrelsen av produktet, kan CE-merkingingen alternativt festes til en merkelapp eller medfølgende innleggsblad. Hvis CE-merkingen ikke er synlig fra utsiden av pakningen, skal den i det minste festes til pakningen. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merkingen må ha samme vertikal dimensjon, som kan være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingen er redusert eller forstørret, må proporsjonene i den graderte tegningen ovenfor respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Når ett eller mer enn ett av disse direktivene lar produsenten, under en overgangsperiode, velge hvilke ordninger som skal gjelde, må "CE"-merkingen indikere samsvar med direktivene som bare anvendes av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Fest CE-merking

Når de nødvendige skrittene er blitt tatt, må logoen bli festet til sikkerhetskomponenten.

CE-merkingen må plasseres synlig og lesbart på produktet, eller hvis det ikke er mulig pga. typen produkt, festes til en dataplate. CE-merkingen skal bestå av initialene "CE" i følgende form:

Affixing CE marking

De forskjellige komponentene til CE-merking må ha samme vertikale dimensjon, og kan ikke være mindre enn 5 mm. Hvis CE-merkingene er reduserte eller forstørret, må proporsjonene gitt i den ovenstående beståtte tegningen respekteres.

Når produktet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter og som også utsteder "CE"-merkinger, må de medfølgende dokumentene indikere at produktet også samsvarer med de andre direktivene.

Når ett eller mer enn ett av disse direktivene lar produsenten, under en overgangsperiode, velge hvilke ordninger som skal gjelde, må "CE"-merkingen indikere samsvar med direktivene som bare anvendes av produsenten. I dette tilfellet må også direktivets karakteristika, som publisert i EFs offisielle journal, bli gitt i dokumentene, meldinger eller instruksjoner påkrevd av direktivene og slike medfølgende produkter.

Hvis et teknisk kontrollorgan også er involvert i produksjonskontrollfasen må identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend