Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Extra tools

CE-markering aanbrengen

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet de CE-markering op het medische hulpmiddel worden aangebracht. De CE-markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht, of, wanneer dat niet mogelijk is vanwege de aard van het product, worden aangebracht op de verpakking en de bijbehorende documentatie. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure, moet haar identificatienummer ook worden afgebeeld.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Het identificatienummer van de aangemelde instantie die betrokken is bij de productiecontrolefase volgt de CE-markering.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op de veiligheidscomponent worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Bij veiligheidscomponenten van geringe grootte mag van deze minimumafmeting worden afgeweken.

De CE-markering wordt gevolgd door de laatste twee cijfers van het jaar waarin de CE-markering is aangebracht en door het identificatienummer van de aangemelde instantie die de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure uitvoert.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, mag de CE-markering alleen aangeven dat er een overeenstemming is met door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, moet de CE-markering aangeven dat er een overeenstemming is met door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de productiecontrolefase, moet haar identificatienummer eveneens worden afgebeeld.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, moet de CE-markering aangeven dat er een overeenstemming is met de door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten in wezen dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product tevens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, moet de CE-markering aangeven dat er een overeenstemming is met de door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens en specifieke aspecten van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de productiecontrolefase, moet haar identificatienummer eveneens worden afgebeeld.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product tevens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, moet de CE-markering aangeven dat er een overeenstemming is met de door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de productiecontrolefase, moet haar identificatienummer eveneens worden afgebeeld.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, mag de CE-markering alleen aangeven dat er een overeenstemming is met de door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de productiecontrolefase, moet haar identificatienummer eveneens worden afgebeeld.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet de CE-markering op het in-vitrohulpmiddel worden aangebracht. De CE-markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht, of, wanneer dat niet mogelijk is, worden aangebracht op de verpakking en de bijbehorende documentatie. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure, moet haar identificatienummer ook worden afgebeeld.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, mag de CE-markering alleen aangeven dat er een overeenstemming is met de door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

Het identificatienummer van aangemelde instantie dat betrokken is bij de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure moet ook worden weergegeven.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet de CE-markering op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, mag de CE-markering alleen aangeven dat er een overeenstemming is met de door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, moet de CE-markering aangeven dat er een overeenstemming is met door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de productiecontrolefase, moet haar identificatienummer eveneens worden afgebeeld.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, mag de CE-markering alleen aangeven dat er een overeenstemming is met de door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

De CE-markering op de meetinstrumenten moet aangevuld zijn met een metrologische markering, bestaande uit een rechthoek met daarin de hoofdletter 'M' en de laatste twee cijfers van het jaar van aanbrenging. Beide markeringen moeten minimaal 5 mm hoog zijn.

Wanneer een meetinstrument uit een aantal samenwerkende apparaten bestaat, worden de markeringen aangebracht op het belangrijkste apparaat van het instrument Wanneer een meetinstrument te klein of te gevoelig is om er de CE-markering en de aanvullende metrologische markering op aan te brengen, worden deze aangebracht op de verpakking alsmede op de bijgevoegde documenten.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de productiecontrolefase, moet haar identificatienummer eveneens worden afgebeeld.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet de CE-markering op het medische hulpmiddel worden aangebracht. De CE-markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure, moet haar identificatienummer ook worden afgebeeld.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De CE-markering gaat vergezeld van een vermelding van het gewaarborgde geluidsvermogensniveau. In bijlage IV staat een model van die vermelding. De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, mag de CE-markering alleen aangeven dat er een overeenstemming is met de door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de productiecontrolefase, moet haar identificatienummer eveneens worden afgebeeld.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, moet de CE-markering aangeven dat er een overeenstemming is met de door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de productiecontrolefase, moet haar identificatienummer eveneens worden afgebeeld.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten in wezen dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, mag de CE-markering alleen aangeven dat er een overeenstemming is met door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure, moet haar identificatienummer ook worden afgebeeld.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht of, wanneer dat niet mogelijk is vanwege de aard van het product, bv. omdat het te klein is, wordt de markering aangebracht op een label dat aan de drukapparatuur is bevestigd. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, moet de CE-markering aangeven dat er een overeenstemming is met de door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de productiecontrolefase, moet haar identificatienummer eveneens worden afgebeeld.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten in wezen dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, moet de CE-markering aangeven dat er een overeenstemming is met de door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure, moet haar identificatienummer ook worden afgebeeld.

Bij consumentenvuurwerk zal, conform de toepasselijke norm, voor het traceren van de producten een registratienummer worden aangebracht volgens onderstaand voorbeeld:
XXXX - YY - ZZZZ...
waarbij 'XXXX' verwijst naar het registratienummer van de aangemelde instantie die het certificaat heeft afgegeven, waarbij 'YY' verwijst naar de categorie van het vuurwerk in afgekorte indeling (F1, F2, of F3 voor categorie 1, 2 resp. 3) en waarbij 'ZZZZ...' een verwerkingsnummer is dat door de aangemelde instantie is gebruikt.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten in wezen dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, moet de CE-markering aangeven dat er een overeenstemming is met door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de productiecontrolefase, moet haar identificatienummer eveneens worden afgebeeld.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht. Is dat niet mogelijk als gevolg van het type product, dan moet de markering op de verpakking en het bijbehorende document worden aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten in wezen dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, dan zal de markering aangeven dat van dergelijke producten wordt verwacht dat ze eveneens overeenstemmen met de voorwaarden van die andere Richtlijnen.

De CE-markering staat voor overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen of relevante onderdelen daarvan. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de betreffende richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, verklaring van overeenstemming of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de productiecontrolefase, moet haar identificatienummer eveneens worden afgebeeld.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering wordt zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het speelgoed, op een daaraan bevestigd etiket of op de verpakking aangebracht. In die gevallen waarin dit niet mogelijk is als gevolg van de grootte van het product, mag de CE-markering in plaats daarvan worden aangebracht op een etiket of in een bijgesloten mededeling worden vermeld. Wanneer de CE-markering van buiten de verpakking niet zichtbaar is, wordt de markering ten minste op de verpakking aangebracht. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, moet de CE-markering aangeven dat er een overeenstemming is met de door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

CE-markering aanbrengen

Zodra de noodzakelijke stappen met succes zijn voltooid, moet het logo op het product worden aangebracht.

De markering moet zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht of, wanneer dat niet mogelijk is vanwege de aard van het product, op de kentekenplaat worden bevestigd. De CE-markering bestaat uit de letters 'CE', die in de volgende vorm worden weergegeven:

Affixing CE marking

De verschillende onderdelen van de CE-markering moeten in wezen dezelfde verticale afmeting hebben en mogen niet kleiner zijn dan 5 mm. Wanneer de CE-markering wordt verkleind of vergroot, moeten de verhoudingen van bovenstaande afbeelding in acht worden genomen.

Wanneer het product is onderworpen aan andere richtlijnen die andere aspecten bestrijken en ook zorgen voor de CE-markering, moeten de begeleidende documenten aangeven dat het product eveneens voldoet aan deze andere richtlijnen.

Indien echter een of meer van die richtlijnen de fabrikant gedurende een overgangsperiode de keuze van de toe te passen regeling laat, moet de CE-markering aangeven dat er een overeenstemming is met de door de fabrikant toegepaste richtlijnen. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte gegevens van de toegepaste richtlijnen worden vermeld op de volgens die richtlijnen vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanwijzingen die meegeleverd worden bij dergelijke producten.

Wanneer een aangemelde instantie betrokken is bij de productiecontrolefase, moet haar identificatienummer eveneens worden afgebeeld.

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend