Dan is-sit ġie arkivjat (02/02/2015)
02/02/2015

Mogħdija tan-navigazzjoni

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Għodod addizzjonali

Waħħal il-marka CE

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mat-tagħmir mediku. Il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Jekk fil-proċedura ta' evalwazzjoni tal-konformità jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

In-numru ta’ identifikazzjoni tal-Korp Notifikat involut fil-fażi ta’ kontroll tal-produzzjoni għandu jidher wara l-marka CE.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-komponent ta’ sigurtà.

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Dan id-daqs minimu m’għandux għalfejn japplika għal komponenti ta’ sigurtà ta’ daqs żgħir ħafna.

Wara l-marka CE għandhom jintwerew l-aħħar żewġ numri tas-sena meta din ġiet imwaħħla, flimkien man-numru ta’ identifikazzjoni tal-Korp Notifikat li jkun wettaq il-proċess ta’ evalwazzjoni tal-konformità.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka CE, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu tranżitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka CE għandha tindika konformità biss mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F'dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Waħħal il-marka CE

Jekk jogħġbok ikkonsulta http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_mt.htm.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità biss mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F'dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jekk fil-fażi tal-kontroll tal-produzzjoni jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità biss mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F’dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom bejn wieħed u ieħor ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F’dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji dwar l-aspetti speċifiċi tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jekk fil-fażi tal-kontroll tal-produzzjoni jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F'dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jekk fil-fażi tal-kontroll tal-produzzjoni jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità biss mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F’dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jekk fil-fażi tal-kontroll tal-produzzjoni jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha ttwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Jekk fil-proċedura ta' evalwazzjoni tal-konformità jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott (ġol-kabina f’każ ta’ lift).

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità biss mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F’dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jintwera wkoll in-numru ta’ identifikazzjoni tal-Korp Notifikat li jkun ġie involut fil-proċedura ta’ evalwazzjoni tal-konformità.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità biss mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F'dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità biss mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F'dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jekk fil-fażi tal-kontroll tal-produzzjoni jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità biss mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F'dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-marka CE li titwaħħal fuq l-istrumenti tal-kejl għandha jkollha magħha marka addizzjonali li tikkonsisti mill-ittra kapitali “M”, u l-aħħar żewġ numri tas-sena ta’ meta twaħħlet il-marka, imdawra b'rettangolu. Iż-żewġ marki għandhom ikunu ta’ tul ta’ mill-inqas 5 mm.

Jekk l-istrument tal-kejl ikun jikkonsisti minn diversi mezzi li jaħdmu flimkien, il-marki għandhom jitwaħħlu fuq il-mezz ewlieni. Jekk strument tal-kejl ikun żgħir wisq jew sensittiv wisq biex dawn il-marki jitwaħħlu miegħu, dawn jistgħu jintwerew fuq l-imballaġġ u fuq id-dokumenti li jiġu mal-prodott.

Jekk fil-fażi tal-kontroll tal-produzzjoni jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha ttwaħħal mal-prodott.
Il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Jekk fil-proċedura ta' evalwazzjoni tal-konformità jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka CE għandu jkollha magħha indikazzjoni tal-livell garantit ta’ qawwa tal-ħoss. Mudell li juri kif għandha tkun din l-indikazzjoni jingħata fl-Anness IV. Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità biss mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F’dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jekk fil-fażi tal-kontroll tal-produzzjoni jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F’dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jekk fil-fażi tal-kontroll tal-produzzjoni jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom bejn wieħed u ieħor ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità biss mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F’dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jekk fil-proċedura ta' evalwazzjoni tal-konformità jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, pereżempju jekk il-prodott ikun żgħir wisq, il-marka CE għandha tiġi mwaħħla ma’ tikketta li għandha titwaħħal mal-apparat ta’ pressjoni. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F’dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jekk fil-fażi tal-kontroll tal-produzzjoni jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom bejn wieħed u ieħor ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F'dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jekk fil-proċedura ta' evalwazzjoni tal-konformità jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Għal logħob tan-nar li jintuża mill-konsumaturi, skont l-istandard applikabbli għandu jiġi mmarkat numru ta' reġistrazzjoni għall-intraċċar tal-prodotti skont l-eżempju li ġej:
XXXX - YY - ZZZZ...
fejn XXXX jirreferi għan-numru ta’ reġistrazzjoni tal-korp notifikat li jkun ħareġ iċ-ċertifikat, YY jirreferi għall-kategorija tal-logħob tan-nar f’format imqassar (F1, F2 jew F3 għall-kategorija 1, 2, jew 3 rispettivament), u fejn ZZZZ... huwa numru relatat mal-ipproċessar li jintuża mill-korp notifikat.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali 'CE' fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom bejn wieħed u ieħor ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F’dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jekk fil-fażi tal-kontroll tal-produzzjoni jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal mal-imballaġġ u mad-dokumenti li jiġu mal-prodott. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal Direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għat-twaħħil tal-marka CE, il-marka għandha tindika li l-prodotti huma meqjusa bħala li huma konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi kollha li jkopru l-oqsma rispettivi tagħhom.

l-marka CE għandha tindika konformità mad-Direttivi applikabbli jew mal-partijiet rilevanti tagħhom. F'dan il-każ, id-dettalji tad-Direttivi li ġew imsemmija u li jkunu ġew applikati mill-manifattur, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom jiġu inklużi fid-dokumenti, fid-dikjarazzjoni ta’ konformità jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip.

Jekk fil-fażi tal-kontroll tal-produzzjoni jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Waħħal il-marka CE

Jekk jogħġbok ikkonsulta http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka CE għandha titwaħħal mal-ġugarell, ma’ tikketta oħra mwaħħla mal-ġugarell jew mal-imballaġġ. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE tista’ titwaħħal ma’ tikketta jew ma’ fuljett li jiġi mal-ġugarell. Jekk il-marka CE ma tkunx tidher minn barra l-imballaġġ, għandu għallinqas titwaħħal fuq l-imballaġġ. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, li m’għandux ikun ta’ inqas minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka CE, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka ‘CE’ għandha tindika konformità mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F’dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Waħħal il-marka CE

Wara li l-passi meħtieġa jkunu tlestew b’suċċess, il-marka CE għandha titwaħħal mal-prodott.

Il-marka għandha titwaħħal mal-prodott b’mod li tidher u tinqara b’mod ċar. Meta dan ma jkunx possibbli minħabba l-għamla tal-prodott, il-marka CE għandha titwaħħal ma’ pjanċa tad-dejta. Il-marka CE għandha tkun magħmula mill-inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

Affixing CE marking

Id-diversi komponenti tal-marka CE għandhom ikunu tal-istess tul vertikali, u ma għandhomx ikunu iżgħar minn 5 mm. Jekk il-marka CE tiġi mċekkna jew imkabbra, il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn gradwat ta’ hawn fuq għandhom jiġu rrispettati.

Meta l-prodott ikun soġġett għal direttivi oħra li jkopru aspetti oħra u li jipprovdu wkoll għall-marka ‘CE’, fid-dokumenti li jkollu miegħu l-prodott għandu jiġi indikat li l-prodott huwa konformi ma’ dawk id-direttivi l-oħra wkoll.

Madankollu, meta waħda jew aktar minn dawk id-Direttivi jippermettu lill-manifattur li, waqt perjodu transitorju, jagħżel liema arranġamenti japplika, il-marka CE għandha tindika konformità mad-Direttivi li jkunu ġew applikati mill-manifattur. F'dan il-każ, fid-dokumenti, fin-notifiki jew fl-istruzzjonijiet li jiġu mitluba fid-Direttivi u li jiġu ma’ prodotti ta’ dan it-tip għandhom jingħataw id-dettalji tad-Direttivi li jkunu ġew applikati, kif ikunu ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jekk fil-fażi tal-kontroll tal-produzzjoni jkun ġie involut Korp Notifikat, għandu jidher ukoll in-numru ta’ identifikazzjoni tiegħu.

Aqsam: FacebookGoogle+LinkedInIbgħat din il-paġna lil sħabek