Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Citi rīki

Uzlieciet CE marķējumu

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, medicīnas ierīcei ir jāuzliek CE marķējums. CE marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja ražojuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

Ja ražojums ir pakļauts citām direktīvām, kas attiecas uz citiem aspektiem un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Ja atbilstības novērtēšanas procedūrā ir tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

Ja ražojums ir pakļauts citām direktīvām, kas attiecas uz citiem aspektiem un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Ražošanas kontroles fāzē iesaistītās pilnvarotās iestādes identifikācijas numuram ir jāatrodas aiz CE marķējuma.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, drošības elementam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Šo izmēra ierobežojumu var atcelt maza izmēra drošības elementiem.

Pēc CE marķējuma ir jābūt norādītiem tā gada pēdējiem diviem cipariem, kurā tas tika piestiprināts, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numuram, kas veic atbilstības novērtēšanas procedūru.

Ja ražojums ir pakļauts citām direktīvām, kas attiecas uz citiem aspektiem un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tikai tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Uzlieciet CE marķējumu

Lūdzam ieskatīties http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_lv.htm.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

Ja ražojums ir pakļauts citām direktīvām, kas attiecas uz citiem aspektiem un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tikai tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Ja ražošanas kontroles fāzē ir iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

Ja ražojums ir pakļauts citām direktīvām, kas attiecas uz citiem aspektiem un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tikai tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst būtiski atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

Ja ražojums ir pakļauts citām direktīvām, kas attiecas uz citiem aspektiem un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Ja ražošanas kontroles fāzē ir iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

Ja ražojums ir pakļauts citām direktīvām, kas attiecas uz citiem aspektiem un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Ja ražošanas kontroles fāzē ir iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jābūt ievērotām augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotajām attiecībām.

Ja ražojums ir pakļauts citām direktīvām, kas attiecas uz citiem aspektiem un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tikai tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Ja ražošanas kontroles fāzē ir iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, in vitro ierīcei ir jāuzliek CE marķējums. CE marķējumam uz ierīces ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

Ja ražojums ir pakļauts citām direktīvām, kas attiecas uz citiem aspektiem un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Ja atbilstības novērtēšanas procedūrā ir tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

Ja ražojums ir pakļauts citām direktīvām, kas attiecas uz citiem aspektiem un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tikai tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Ir jābūt uzrādītam arī atbilstības novērtēšanas procedūrā iesaistītās pilnvarotās iestādes identifikācijas numuram.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek CE marķējums.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jābūt ievērotām augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotajām attiecībām.

Ja ražojums ir pakļauts citām direktīvām, kas attiecas uz citiem aspektiem un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tikai tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst būtiski atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

Ja ražojums ir pakļauts citām direktīvām, kas attiecas uz citiem aspektiem un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tikai tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Ja atbilstības novērtēšanas procedūrā ir tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

Ja uz ražojumu attiecas citas direktīvas, kas skar citus aspektus un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tikai tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

CE marķējumam uz mērinstrumentiem ir jābūt apvienotam ar papildu metroloģisku marķējumu, ko veido lielais burts "M" un marķējuma uzlikšanas gada divi pēdējie cipari, kas atrodas taisnstūra iekšpusē. Abu marķējumu augstumam ir jābūt vismaz 5 mm.

Ja mērinstruments sastāv no vairākām ierīcēm, kas darbojas kopā, marķējumi ir jāuzliek uz mērinstrumenta galvenās ierīces. Ja mērinstruments ir pārāk mazs vai pārāk jutīgs, lai pie tā piestiprinātu šos marķējumus, tos var uzrādīt uz iepakojuma un pavaddokumentos.

Ja ražošanas kontroles fāzē ir iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, medicīnas ierīcei ir jāuzliek CE marķējums. CE marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

Ja uz ražojumu attiecas citas direktīvas, kas skar citus aspektus un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Ja atbilstības novērtēšanas procedūrā ir tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

CE marķējumam ir jābūt papildinātam ar norādi par garantēto skaņas intensitātes līmeni. Šīs norādes paraugs ir dots IV pielikumā. Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jābūt ievērotām augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotajām attiecībām.

Ja ražojums ir pakļauts citām direktīvām, kas attiecas uz citiem aspektiem un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tikai tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Ja ražošanas kontroles fāzē ir iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

Ja uz ražojumu attiecas citas direktīvas, kas skar citus aspektus un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Ja ražošanas kontroles fāzē ir iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst būtiski atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

Ja uz ražojumu attiecas citas direktīvas, kas skar citus aspektus un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tikai tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Ja atbilstības novērtēšanas procedūrā ir tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja ražojuma veida dēļ tas nav iespējams (piemēram, ja tas ir pārāk mazs), tam jābūt norādītam uz etiķetes, kas pievienota spiediena iekārtai. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

Ja uz ražojumu attiecas citas direktīvas, kas skar citus aspektus un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Ja ražošanas kontroles fāzē ir iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, uz ražojuma ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst būtiski atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jābūt ievērotām augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotajām attiecībām.

Ja ražojums ir pakļauts citām direktīvām, kas attiecas uz citiem aspektiem un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Ja atbilstības novērtēšanas procedūrā ir tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Atbilstoši piemērojamam standartam, patērētājiem paredzētām uguņošanas ierīcēm jāuzliek reģistrācijas numurs ražojumu izsekošanai saskaņā ar zemāk doto piemēru:
XXXX - YY - ZZZZ...
kur XXXX ir reģistrācijas numurs tai pilnvarotajai iestādei, kura izsniedz sertifikātu, YY ir uguņošanas ierīces klase saīsinātā veidā (F1, F2 vai F3 attiecīgi 1., 2. vai 3. klasei) un ZZZZ... ir pilnvarotās iestādes izmantotais apstrādes numurs.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst būtiski atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jāievēro augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotās attiecības.

Ja uz ražojumu attiecas citas direktīvas, kas skar citus aspektus un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Ja ražošanas kontroles fāzē ir iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz iepakojuma un pavaddokumenta. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst būtiski atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, jābūt ievērotām augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotajām attiecībām.

Ja uz ražojumiem citos aspektos attiecas vēl citas direktīvas, kuras arī paredz CE marķējuma piestiprināšanu, tad CE marķējums norāda, ka šos ražojumus arī uzskata par atbilstošiem šo citu direktīvu noteikumiem.

CE marķējums norāda atbilstību piemērojamajām direktīvām vai attiecīgām to daļām. Šajā gadījumā ražotāja piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, atbilstības deklarācijā vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Ja ražošanas kontroles fāzē ir iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Uzlieciet CE marķējumu

Lūdzam ieskatīties http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam ir jābūt redzamam, salasāmam un neizdzēšamam, un tam jābūt uzliktam uz rotaļlietas, piestiprinātas etiķetes vai iepakojuma. Ja ražojuma izmēra dēļ tas nav iespējams, CE marķējumu var uzlikt arī uz etiķetes vai pavadinstrukcijas. Ja CE zīme nav redzama no iepakojuma ārpuses, zīmi uzliek vismaz uz iepakojuma. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jābūt ievērotām augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotajām attiecībām.

Ja uz ražojumu attiecas citas direktīvas, kas skar citus aspektus un kas arī paredz CE marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, CE marķējumam ir jānorāda atbilstība tikai tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Uzlieciet CE marķējumu

Kad visi nepieciešamie soļi ir veiksmīgi izpildīti, ražojumam ir jāuzliek logotips.

Marķējumam uz ražojuma ir jābūt redzamam un salasāmam vai, ja izstrādājuma veida dēļ tas nav iespējams, jābūt norādītam uz datu plāksnītes. CE marķējumam ir jāsastāv no sākumburtiem "CE" šādā apveidā:

Affixing CE marking

CE marķējuma dažādo elementu vertikālais izmērs nedrīkst būtiski atšķirties, un tie nedrīkst būt mazāki par 5 mm. Ja CE marķējums tiek samazināts vai palielināts, ir jābūt ievērotām augstāk esošajā graduētajā zīmējumā dotajām attiecībām.

Ja uz ražojumu attiecas citas direktīvas, kas skar citus aspektus un kas arī paredz "CE" marķējumu, pavaddokumentos ir jābūt norādītam, ka ražojums atbilst arī šīm citām direktīvām.

Gadījumā, kad viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj ražotājam izvēlēties, kuru kārtību piemērot, "CE" marķējumam ir jānorāda atbilstība tām direktīvām, kuras ir piemērojis ražotājs. Tādā gadījumā piemēroto direktīvu precīzai informācijai, kāda publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir jābūt izklāstītai dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko prasa šīs direktīvas un kas pavada šādus ražojumus.

Ja ražošanas kontroles fāzē ir iesaistīta pilnvarotā iestāde, ir jābūt uzrādītam arī tās identifikācijas numuram.

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam