Ši tinklavietė buvo archyvuota 02/02/2015
02/02/2015

Naršymo kelias

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Papildomos priemonės

Pritvirtinkite CE ženklą

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie prietaiso reikia pritvirtinti CE ženklą. CE ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimųjų dokumentų. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Jeigu į atitikties įvertinimo procedūrą buvo įtraukta paskelbtoji įstaiga, turi būti pateiktas ir jos identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimųjų dokumentų.

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Po CE ženklo turi būti nurodytas paskelbtosios įstaigos, įtrauktos į gaminių kontrolės fazę, identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio saugos komponento reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimųjų dokumentų. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Mažiems saugos komponentams šio mažiausiojo matmens reikalavimo galima netaikyti.

Po CE ženklo pateikiami du paskutiniai jo pritvirtinimo metus nurodantys skaitmenys ir atitikties įvertinimo procedūras atlikusios paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimojo dokumento. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimųjų dokumentų. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimųjų dokumentų. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis iš esmės turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės ir specialieji aspektai, kaip jie paskelbti Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje, turi būti pateikti dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimųjų dokumentų. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimųjų dokumentų. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie in vitro diagnostikos prietaiso reikia pritvirtinti CE ženklą. CE ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimųjų dokumentų. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Jeigu į atitikties įvertinimo procedūrą buvo įtraukta paskelbtoji įstaiga, turi būti pateiktas ir jos identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimųjų dokumentų. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus, pagal kuriuos taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Taip pat turi būti nurodytas paskelbtosios įstaigos, įtrauktos į įvertinimo procedūrą, identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti CE ženklą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimųjų dokumentų. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, reikia laikytis proporcijų, nurodytų brėžinyje su padalomis.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus, pagal kuriuos taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio galima pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimojo dokumento. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis iš esmės turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu viena ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžia rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Jeigu į atitikties įvertinimo procedūrą buvo įtraukta paskelbtoji įstaiga, turi būti pateiktas ir jos identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimųjų dokumentų. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Su CE ženklu ant matavimo priemonės turi būti papildomas metrologinis ženklas, kurį sudaro didžioji raidė „M“ ir stačiakampis, kuriame įrašyti du paskutiniai pritvirtinimo metų skaitmenys. Abu ženklai turi būti ne mažesni nei 5 mm aukščio.

Kai matavimo priemonė susideda iš kelių kartu veikiančių įtaisų, ženklus reikia pritvirtinti ant pagrindinio įtaiso. Kai matavimo priemonė yra per maža arba per jautri, kad ant jos galėtų būti tvirtinami šie ženklai, juos galima pateikti ant pakuotės ir ant pridedamų dokumentų.

Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie medicinos prietaiso reikia pritvirtinti CE ženklą. CE ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimojo dokumento. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Jeigu į atitikties įvertinimo procedūrą buvo įtraukta paskelbtoji įstaiga, turi būti pateiktas ir jos identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Kartu su CE ženklu turi būti garantuoto garso galios lygio rodmens ženklas. Tokio ženklo pavyzdys pateikiamas IV priede. Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimųjų dokumentų. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimųjų dokumentų. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimųjų dokumentų. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis iš esmės turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Jeigu į atitikties įvertinimo procedūrą buvo įtraukta paskelbtoji įstaiga, turi būti pateiktas ir jos identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma (pvz., jeigu gaminys per mažas), CE ženklą reikia pateikti etiketėje, kuri pritvirtinta prie slėginės įrangos. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimojo dokumento. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis iš esmės turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Jeigu į atitikties įvertinimo procedūrą buvo įtraukta paskelbtoji įstaiga, turi būti pateiktas ir jos identifikavimo numeris.

Plataus vartojimo fejerverkų atveju taikomajame standarte reikalaujama pateikti registracijos numerį, skirtą sekti gaminius. Numerio formatas turi būti toks:
XXXX - YY - ZZZZ...
„XXXX“ čia yra sertifikatą išdavusios paskelbtosios įstaigos registracijos numeris, „YY“ – fejerverko kategorijos trumpinys (F1 – 1 kategorija, F2 – 2 kategorija, F3 – 3 kategorija), o „ZZZZ...“ yra paskelbtosios įstaigos naudojamas eilės numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimojo dokumento. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis iš esmės turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant pakuotės ir lydimųjų dokumentų. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis iš esmės turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, kurios reglamentuoja kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, jis turi rodyti ir gaminio atitiktį tų direktyvų nuostatoms.

CE ženklas turi rodyti atitiktį taikomoms direktyvoms arba jų dalims. Šiuo atveju informacija apie gamintojo taikytas direktyvas, kaip paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateikta dokumentuose, atitikties deklaracijoje arba instrukcijose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

CE ženklas ant žaislo, etiketės arba pakuotės pritvirtinamas taip, kad būtų matomas, įskaitomas ir negalėtų būti panaikintas. Jeigu tai neįmanoma dėl gaminio dydžio, CE nurodyti etiketėje arba pridedamame informaciniame lapelyje. Jeigu CE ženklo nesimato per pakuotę, jis turi būti pateikiamas bent ant pakuotės. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Pritvirtinkite CE ženklą

Sėkmingai atlikus visus reikiamus veiksmus, prie gaminio reikia pritvirtinti logotipą.

Ženklą ant gaminio reikia pritvirtinti matomoje ir įskaitomoje vietoje. Jeigu dėl gaminio pobūdžio tai neįmanoma, CE ženklą reikia pritvirtinti ant duomenų plokštelėje. CE atitikties ženklą turi sudaryti šios formos raidės „CE“:

Affixing CE marking

CE ženklo skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis iš esmės turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis nei 5 mm. Jeigu CE ženklas mažinamas arba didinamas, turi būti išlaikytos aukščiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Jeigu gaminiui taikytinos ir kitos direktyvos, reglamentuojančios kitus aspektus ir pagal kurias taip pat suteikiamas CE ženklas, lydimuosiuose dokumentuose reikia nurodyti, kad gaminys atitinka ir tų direktyvų reikalavimus.

Tačiau, jeigu pagal vieną ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžiama rinktis, kurių susitarimų laikytis, CE ženkle reikia nurodyti, kad gaminys atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su tokiais gaminiais.

Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą