Az oldal tartalmát archiváltuk (02/02/2015)
02/02/2015

Navigációs útvonal

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

További eszközök

A CE-jelölés elhelyezése

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a CE-jelölést fel kell tüntetni az orvostechnikai eszközön. A CE-jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a megfelelőségértékelési eljárásban, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

A CE-jelölést azon bejelentett szervezet azonosító száma követi, amely a gyártásellenőrzés szakaszában részt vett.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a biztonsági alkatrészen.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

A CE-jelölés egyes összetevőinek azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Kisméretű biztonsági alkatrészek esetén a fenti minimális mérettől el lehet tekinteni.

A CE-jelölés után annak az évszámnak az utolsó két jegyét kell feltüntetni, amelyben a jelölést feltüntették, továbbá annak a bejelentett szervnek az azonosító számát, amelyik a megfelelőségértékelési eljárásokat végzi.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés csupán a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

A CE-jelölés elhelyezése

Kérjük, látogasson el a következő weboldalra: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_hu.htm.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés csak a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés csak a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek közelítően azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek meghatározott jellemzőire vonatkozó adatokat, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés csak a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a CE-jelölést fel kell tüntetni az in vitro eszközön. A CE-jelölést látható és olvasható módon kell a készüléken elhelyezni, illetve ha ez nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a megfelelőségértékelési eljárásban, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés csupán a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

A megfelelőségértékelési eljárásban részt vett bejelentett szervezet azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a CE-jelölést fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. A CE-jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a fent ábrázolt rácsból adódó arányokat be kell tartani.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés csupán a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel lehet tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés különböző alkotórészeinek körülbelül azonos függőleges kiterjedésűnek kell lenniük, ami nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék ezen egyéb irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés csak a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett formában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a megfelelőségértékelési eljárásban, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés csak a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

A mérőműszeren elhelyezett CE-jelölést követően egy nagy „M” betűből, valamint a jelölés feltüntetése szerinti év utolsó két számjegyéből álló, téglalappal keretezett, kiegészítő metrológiai jelölésnek is szerepelnie kell. Mindkét jelölésnek legalább 5 mm magasságúnak kell lennie.

Amennyiben a mérőműszer több, együttesen működő eszközből áll, a jelöléseket a műszer fő egységén kell feltüntetni. Amennyiben a mérőműszer e jelölések feltüntetéséhez túl kicsi vagy túl érzékeny, azokat a csomagoláson, valamint a terméket kísérő dokumentumban lehet feltüntetni.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a CE-jelölést fel kell tüntetni az orvostechnikai eszközön. A CE-jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a megfelelőségértékelési eljárásban, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A CE-jelölés együtt szerepel a garantált hangteljesítményszint jelzésével. E jelzés mintája a IV. mellékletben szerepel. A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés csak a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek közelítően azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés csak a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a megfelelőségértékelési eljárásban, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges – például ha a termék túl kicsi –, azt a nyomástartó berendezéshez erősített címkén kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek közelítően azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a megfelelőségértékelési eljárásban, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A fogyasztóknak szánt tűzijátékokon, a termékek nyomon követése érdekében, a vonatkozó szabványoknak megfelelően egy, az alábbi példa szerinti regisztrációs számot kell feltüntetni:
XXXX - YY - ZZZZ...
ahol XXXX az igazolást kiadó bejelentett szervezet nyilvántartási száma, az YY a tűzijáték kategóriája rövidített formában (F1 az 1., F2 a 2., illetve F3 a 3. kategória esetén), a ZZZZ... pedig a bejelentett szervezet által használt feldolgozási szám.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek közelítően azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt a csomagolásra és a kísérő dokumentumra kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek közelítően azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, e jelölés azt jelzi, hogy az ilyen termékek vélhetően e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelelnek.

A CE-jelölés jelzi a vonatkozó irányelveknek vagy a vonatkozó irányelvrészeknek való megfelelőséget. Ebben az esetben közölni kell a gyártó által alkalmazott, említett irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, megfelelőségi nyilatkozatban vagy utasításokban.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

A CE-jelölés elhelyezése

Kérjük, látogasson el a következő weboldalra: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható, valamint letörölhetetlen módon kell a játékon elhelyezni, egy termékhez rögzített címkén vagy a csomagoláson. Ha ez a termék mérete miatt nem lehetséges, a CE-jelölés címkéhez vagy kísérő füzethez is rögzíthető. Ha a CE-jelölés a csomagoláson keresztül nem látható, legalább a csomagoláson fel kell tüntetni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes részeinek alapvetően azonos magasságúnak kell lenniük, amely nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést jelzi. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

A CE-jelölés elhelyezése

A szükséges lépések sikeres elvégzését követően a logót fel kell tüntetni a terméken.

A jelölést látható és olvasható módon kell a terméken elhelyezni, illetve ha ez a termék természetéből eredően nem lehetséges, azt egy adattáblához kell rögzíteni. A CE-jelölés az alábbi formájú „CE” betűkből áll:

Affixing CE marking

A CE-jelölés egyes összetevőinek közelítően azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb. Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

Ha a termékre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, a kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni, hogy a termék e más irányelvek rendelkezéseinek is megfelel.

Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több a gyártó számára lehetővé teszi – egy átmeneti időszakban – az alkalmazandó szabályozás megválasztását, a CE-jelölés a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést kell, hogy jelezze. Ebben az esetben közölni kell az alkalmazott irányelvek adatait, amint azokat közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az irányelvek által előírt és az ilyen termékekhez csatolt dokumentumokban, közleményekben vagy utasításokban.

Ha egy bejelentett szervezet is részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, annak az azonosító számát szintén fel kell tüntetni.

Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének