Navigointipolku

Lisätyökalut

Kiinnitä CE-merkintä

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään lääketieteelliseen laitteeseen CE-merkintä. CE-merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja ohessa tulevaan asiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on ohessa tulevissa asiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointivaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, myös sen tunnistenumeron on oltava esillä.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

Merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan.

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Tuotannonvalvontavaiheeseen osallistuneen ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään turvakomponenttiin CE-merkintä.

Merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden oltava samat kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

CE-merkinnän eri osien on oltava yhtä suuria pystysuunnassa, vähintään 5 mm. Vähimmäiskoossa voidaan joustaa, jos turvakomponentit ovat hyvin pieniä.

CE-merkinnän jälkeen ilmoitetaan kiinnitysvuoden kaksi viimeistä numeroa ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä vastaavan ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä tulee ilmoittaa, että tuote vastaa vain valmistajan noudattamia direktiivejä. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisehdot sellaisina kuin ne on ilmoitettu Euroopan unionin Virallisessa lehdessä, on annettava direktiivien edellyttämissä ja tuotteisiin liittyvissä oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

CE-merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä tulee ilmoittaa vain ne direktiivit, joita valmistaja noudattaa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisvaatimukset sellaisina kuin ne on Euroopan unionin Virallisessa lehdessä ilmoitettu, on annettava näissä direktiivien edellyttämissä tai tuotteiden oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Jos ilmoitettu tarkastuslaitos on osallistunut tuotannonvalvontavaiheeseen, on tiedoissa oltava myös sen tunnistenumero.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

Merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä on ilmoitettava vain ne direktiivit, joita valmistaja noudattaa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisehdot sellaisina kuin ne on ilmoitettu Euroopan unionin Virallisessa lehdessä, on annettava direktiivien edellyttämissä ja tuotteisiin liittyvissä oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

Merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa olennaisessa määrin samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä on ilmoitettava, mitä direktiivejä valmistaja noudattaa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisehdot sellaisina kuin ne on ilmoitettu Euroopan unionin Virallisessa lehdessä, on annettava direktiivien edellyttämissä ja tuotteisiin liittyvissä oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Jos ilmoitettu tarkastuslaitos on osallistunut tuotannonvalvontavaiheeseen, on tiedoissa oltava myös sen tunnistenumero.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

Merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä on ilmoitettava, mitä direktiivejä valmistaja noudattaa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisehdot sellaisina kuin ne on ilmoitettu Euroopan unionin Virallisessa lehdessä, on annettava direktiivien edellyttämissä ja tuotteisiin liittyvissä oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Jos ilmoitettu tarkastuslaitos on osallistunut tuotannonvalvontavaiheeseen, on tiedoissa oltava myös sen tunnistenumero.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

Merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä saa ilmoittaa yhdenmukaisuuden vain valmistajan noudattamien direktiivien kanssa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisehdot sellaisina kuin ne on ilmoitettu Euroopan unionin Virallisessa lehdessä, on annettava direktiivien edellyttämissä ja tuotteisiin liittyvissä oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Jos ilmoitettu tarkastuslaitos on osallistunut tuotannonvalvontavaiheeseen, on tiedoissa oltava myös sen tunnistenumero.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään in vitro -laitteeseen CE-merkintä. CE-merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan laitteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, pakkaukseen ja ohessa tulevaan asiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointivaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, myös sen tunnistenumeron on oltava esillä.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

Merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä saa ilmoittaa, että tuote vastaa vain valmistajan noudattamia direktiivejä. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisehdot sellaisina kuin ne on ilmoitettu Euroopan unionin Virallisessa lehdessä, on annettava direktiivien edellyttämissä ja tuotteisiin liittyvissä oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Myös vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn osallistuneen ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumeron on oltava esillä.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

Merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja ohessa tulevaan asiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä saa ilmoittaa yhdenmukaisuuden vain valmistajan noudattamien direktiivien kanssa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisvaatimukset sellaisina kuin ne on Euroopan unionin Virallisessa lehdessä ilmoitettu, on annettava näissä direktiivien edellyttämissä tai tuotteiden mukana tulevissa asiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

CE-merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä tulee ilmoittaa vain ne direktiivit, joita valmistaja noudattaa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisvaatimukset sellaisina kuin ne on Euroopan unionin Virallisessa lehdessä ilmoitettu on annettava näissä direktiivien edellyttämissä tai tuotteiden oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Jos ilmoitettu tarkastuslaitos on osallistunut tuotannonvalvontavaiheeseen, on tiedoissa oltava myös sen tunnistenumero.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

Merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä saa ilmoittaa yhdenmukaisuuden vain valmistajan noudattamien direktiivien kanssa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisehdot sellaisina kuin ne on ilmoitettu Euroopan unionin Virallisessa lehdessä, on annettava direktiivien edellyttämissä ja tuotteisiin liittyvissä oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Mittauslaitteiden CE-merkinnän ohessa on oltava mittaustekniset lisämerkinnät, jotka muodostuvat suorakulmion keskellä olevista isosta M-kirjaimesta ja kiinnitysvuoden kahdesta viimeisestä numerosta. Molempien merkintöjen on oltava vähintään 5 mm:n korkuisia.

Mikäli mittauslaite koostuu useista, yhdessä toimivista mittareista, on merkinnät kiinnitettävä päälaitteeseen. Jos mittauslaite on liian pieni tai liian herkkä näiden merkintöjen kiinnittämistä varten, ne voidaan esittää pakkauksessa tai oheisasiakirjoissa.

Jos ilmoitettu tarkastuslaitos on osallistunut tuotannonvalvontavaiheeseen, on tiedoissa oltava myös sen tunnistenumero.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään lääketieteelliseen laitteeseen CE-merkintä. CE-merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointivaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, myös sen tunnistenumeron on oltava esillä.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

CE-merkinnän mukana tulee olla ilmoitus taatusta äänenvoimakkuustasosta. Malli ilmoituksesta on liitteessä IV. Merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä saa ilmoittaa yhdenmukaisuuden vain valmistajan noudattamien direktiivien kanssa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisvaatimukset sellaisina kuin ne on Euroopan unionin Virallisessa lehdessä ilmoitettu, on annettava näissä direktiivien edellyttämissä tai tuotteiden oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Jos ilmoitettu tarkastuslaitos on osallistunut tuotannonvalvontavaiheeseen, on tiedoissa oltava myös sen tunnistenumero.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

Merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä on ilmoitettava, mitä direktiivejä valmistaja noudattaa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisehdot sellaisina kuin ne on ilmoitettu Euroopan unionin Virallisessa lehdessä, on annettava direktiivien edellyttämissä ja tuotteisiin liittyvissä oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Jos ilmoitettu tarkastuslaitos on osallistunut tuotannonvalvontavaiheeseen, on tiedoissa oltava myös sen tunnistenumero.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

Merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa olennaisessa määrin samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä saa ilmoittaa yhdenmukaisuuden vain valmistajan noudattamien direktiivien kanssa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisehdot sellaisina kuin ne on ilmoitettu Euroopan unionin Virallisessa lehdessä, on annettava direktiivien edellyttämissä ja tuotteisiin liittyvissä oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointivaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, myös sen tunnistenumeron on oltava esillä.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

Merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi eli jos se on liian pieni, painelaitteeseen kiinnitettävään kilpeen. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä on ilmoitettava, mitä direktiivejä valmistaja noudattaa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisehdot sellaisina kuin ne on ilmoitettu Euroopan unionin Virallisessa lehdessä, on annettava direktiivien edellyttämissä ja tuotteisiin liittyvissä oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Jos ilmoitettu tarkastuslaitos on osallistunut tuotannonvalvontavaiheeseen, on tiedoissa oltava myös sen tunnistenumero.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

CE-merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa olennaisessa määrin samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä saa ilmoittaa vaatimustenmukaisuuden vain valmistajan noudattamien direktiivien kanssa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisvaatimukset sellaisina kuin ne on Euroopan unionin Virallisessa lehdessä ilmoitettu, on annettava näissä direktiivien edellyttämissä tai tuotteiden oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointivaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, myös sen tunnistenumeron on oltava esillä.

Sovellettavan standardin mukaan kuluttajille myytävien ilotulitteiden rekisteröintinumero, joka auttaa tuotteiden jäljityksessä, tulee merkitä alla olevan esimerkin mukaisesti:
XXXX - YY - ZZZZ...
XXXX viittaa todistuksen myöntäneen ilmoitetun tarkastuslaitoksen rekisterinumeroon, YY ilotuliteluokan lyhenteeseen (F1, F2 ja F3 vastaavasti luokille 1, 2 ja 3), ja ZZZZ... on tarkastuslaitoksen käyttämä käsittelynumero.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

CE-merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa olennaisessa määrin samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä on ilmoitettava, mitä direktiivejä valmistaja noudattaa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisehdot sellaisina kuin ne on ilmoitettu Euroopan unionin Virallisessa lehdessä, on annettava direktiivien edellyttämissä ja tuotteisiin liittyvissä oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Jos ilmoitettu tarkastuslaitos on osallistunut tuotannonvalvontavaiheeseen, on tiedoissa oltava myös sen tunnistenumero.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

Merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, pakkaukseen ja oheisasiakirjaan. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuotteen oletetaan vastaavan myös noiden muiden direktiivien ehtoja.

CE-merkintä osoittaa tuotteen vastaavan sovellettavia direktiivejä tai niiden olennaisia osia. Tässä tapauksessa valmistajan soveltamien direktiivien erityisehdot sellaisina kuin ne on ilmoitettu Euroopan unionin Virallisessa lehdessä, on annettava direktiivien edellyttämissä asiakirjoissa, vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tai ohjeissa sekä tuotteen oheisasiakirjoissa.

Jos ilmoitettu tarkastuslaitos on osallistunut tuotannonvalvontavaiheeseen, on tiedoissa oltava myös sen tunnistenumero.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

Merkinnän on oltava näkyvästi, helppolukuisesti ja häviämättömästi lelussa, siihen kiinnitetyssä etiketissä tai pakkauksessa. Mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen koon vuoksi, CE-merkintä voi olla vaihtoehtoisesti etiketissä tai mukana tulevassa käyttöohjeessa. Jos CE-merkintä ei ole näkyvissä pakkauksen ulkopinnalla, se tulee kiinnittää ainakin pakkaukseen. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuorilta mittasuhteiltaan samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden oltava samat kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä on ilmoitettava, mitä direktiivejä valmistaja noudattaa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisehdot sellaisina kuin ne on ilmoitettu Euroopan unionin Virallisessa lehdessä, on annettava direktiivien edellyttämissä ja tuotteisiin liittyvissä oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Kiinnitä CE-merkintä

Kun tarvittavat vaiheet on saatu valmiiksi, kiinnitetään tuotteeseen CE-merkintä.

Merkintä on asetettava näkyvään ja helposti luettavaan paikkaan tuotteeseen tai, mikäli tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, sen arvokilpeen. CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavassa muodossa:

Affixing CE marking

CE-merkinnän eri osien on oltava pystysuunnassa samankokoisia, vähintään 5 mm. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on mittasuhteiden säilyttävä samoina kuin edellä olevassa asteittaisessa piirroksessa.

Mikäli tuotteeseen sovelletaan muita ominaisuuksia koskevia direktiivejä, jotka myös edellyttävät CE-merkintää, on oheisasiakirjoissa mainittava, että tuote vastaa myös noita muita direktiivejä.

Mikäli yksi tai useampi noista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkaudella valita, mitä järjestelyä tämä haluaa noudattaa, CE-merkinnässä on ilmoitettava, mitä direktiivejä valmistaja noudattaa. Tässä tapauksessa sovellettavien direktiivien erityisehdot sellaisina kuin ne on ilmoitettu Euroopan unionin Virallisessa lehdessä, on annettava direktiivien edellyttämissä ja tuotteisiin liittyvissä oheisasiakirjoissa, ilmoituksissa tai ohjeissa.

Jos ilmoitettu tarkastuslaitos on osallistunut tuotannonvalvontavaiheeseen, on tiedoissa oltava myös sen tunnistenumero.

Jaa: FacebookGoogle+LinkedInLähetä sivu