Sti

Flere værktøjer

Anbringelse af CE-mærkning

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal CE-mærkningen anbringes på den medicinske anordning. CE-mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet henhører under andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et bemyndiget organ har deltaget i proceduren til overensstemmelsesvurdering, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

The marking must be placed visibly and legibly on the product or, if not possible due to the nature of the product, be affixed to the packaging and the accompanying document. Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet henhører under andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der er involveret i produktionskontrolfasen, skal følge CE-mærkningen.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på sikkerhedskomponenten.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Der kan afviges fra denne minimumstørrelse i forbindelse med små sikkerhedskomponenter.

CE-mærkningen efterfølges af de to sidste tal i det år, hvor mærkningen blev anbragt, og af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, som gennemfører proceduren til overensstemmelsesvurdering.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver gør det muligt for fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke bestemmelser der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog kun fastsætte overensstemmelse med fabrikantens anvendte direktiver. I dette tilfælde skal specifikationerne for de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, som er krævet af direktiverne og ledsager disse produkter.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog kun påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Hvis der har deltaget et bemyndiget organ i produktkontrolfasen, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog kun påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikke aspekter i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Hvis der har deltaget et bemyndiget organ i produktkontrolfasen, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Hvis der har deltaget et bemyndiget organ i produktkontrolfasen, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog kun påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Hvis der har deltaget et bemyndiget organ i produktkontrolfasen, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal CE-mærkningen anbringes på udstyret til in vitro-diagnostik. CE-mærkningen skal placeres synligt og læseligt på udstyret. Er dette ikke muligt, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis der har deltaget et bemyndiget organ i proceduren for overensstemmelsesvurdering, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der har været involveret i proceduren til overensstemmelsesvurdering, skal ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal CE-mærkningen anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal CE-mærkningen anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader producenten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog kun påvise overensstemmelse med de direktiver, producenten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Hvis et bemyndiget organ har deltaget i kvalitetssikringen, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog kun påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

CE-mærkningen på måleudstyr skal ledsages af supplerende metrologimærkning bestående af det store bogstav M og de sidste to cifre i årstallet for dets påsætning omgivet af en firkant. Begge mærkninger skal være mindst 5 mm høje.

Hvis måleinstrumentet består af en række komponenter, som virker sammen, skal mærkningerne være påført instrumentets hoveddel. Når et måleinstrument er for lille eller for følsomt til at bære disse mærkninger, anføres disse på emballagen og i den ledsagende dokumentation.

Hvis der har deltaget et bemyndiget organ i produktkontrolfasen, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal CE-mærkningen anbringes på den medicinske anordning. CE-mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis der har deltaget et bemyndiget organ i proceduren for overensstemmelsesvurdering, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

CE-mærkningen skal ledsages af angivelsen af det garanterede lydeffektniveau. Bilag IV indeholder en model for denne angivelse. Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog kun påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Hvis der har deltaget et bemyndiget organ i produktkontrolfasen, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Hvis der har deltaget et bemyndiget organ i produktkontrolfasen, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog kun påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Hvis der har deltaget et bemyndiget organ i proceduren for overensstemmelsesvurdering, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, f.eks. hvis produktet er for småt, skal mærkningen anbringes på det trykbærende udstyr. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Hvis der har deltaget et bemyndiget organ i produktkontrolfasen, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Hvis der har deltaget et bemyndiget organ i proceduren for overensstemmelsesvurdering, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

For forbrugerfyrværkeri skal et registreringsnummer til sporing af produkter mærkes som følger i henhold til den gældende standard:
XXXX - YY - ZZZZ...
hvor XXXX henviser til registreringsnummeret på det bemyndigede organ, der udsteder certifikatet, YY henviser til fyrværkerikategorien i forkortet form (F1, F2 eller F3 for kategori 1, 2 eller 3), og hvor ZZZZ... er et arbejdsnummer som anvendes af det bemyndigede organ.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Hvis der har deltaget et bemyndiget organ i produktkontrolfasen, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på emballagen og det ledsagende dokument. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører CE-mærkningen, skal sidstnævnte angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med bestemmelserne i disse direktiver.

CE-mærkningen skal angive overensstemmelse med de gældende direktiver og relevante dele heraf. I dette tilfælde skal specifikationerne i de af fabrikanten anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, erklæringer om overensstemmelse eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Hvis der har deltaget et bemyndiget organ i produktkontrolfasen, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på legetøjet, på et anbragt mærkat eller emballagen, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets størrelse, skal CE-mærkningen anbringes på et mærkat eller et ledsagende dokument. Hvis CE-mærkningen ikke kan ses på den ydre emballage, skal den som minimum anbringes på emballagen. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

CE-mærkningens mange komponenter skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører CE-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal CE-mærkningen dog påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Anbringelse af CE-mærkning

Så snart de nødvendige trin er blevet gennemført, skal logoet anbringes på produktet.

Mærkningen skal anbringes på produktet, således at den er synlig og læselig. Er dette ikke muligt som følge af produktets art, skal mærkningen anbringes på mærkepladen. CE-mærkningen skal omfatte initialerne "CE" i nedenstående form:

Affixing CE marking

De forskellige komponenter i CE-mærkningen skal have samme vertikale størrelse og må ikke være mindre end 5 mm. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal proportionerne i ovenstående graduerede tegning overholdes.

Hvis produktet er underlagt andre direktiver, der omhandler andre aspekter, og som ligeledes vedrører "CE"-mærkningen, skal de ledsagende dokumenter angive, at produktet ligeledes er i overensstemmelse med disse direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver tillader fabrikanten i løbet af en overgangsperiode at vælge, hvilke foranstaltninger der finder anvendelse, skal "CE"-mærkningen dog påvise overensstemmelse med de direktiver, fabrikanten har anvendt. I dette tilfælde skal specifikationerne i de anvendte direktiver som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende angives i de dokumenter, meddelelser eller anvisninger, der kræves i direktiverne og ledsager disse produkter.

Hvis der har deltaget et bemyndiget organ i produktkontrolfasen, skal organets identifikationsnummer ligeledes angives.

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven