Cesta

Další nástroje

Připojení označení CE

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být zdravotnický prostředek opatřen označením CE. Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Byla-li do procesu posouzení souladu zapojena autorizovaná osoba, musí být uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo notifikované osoby zapojené do fáze řízení výroby.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. U rozměrově malých bezpečnostních prvků lze od minimálního rozměru označení upustit.

Za označením CE jsou uvedeny dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení k zařízení připojeno, a identifikační číslo autorizované osoby, jež byla zapojena do procesu vyhodnocení shody.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Připojení označení CE

Více informací najdete na http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_cs.htm.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít v podstatě stejný svislý rozměr, který nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být zdravotnický prostředek in vitro opatřen označením CE. Označení CE musí být na prostředku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy prostředku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Byla-li do procesu posouzení souladu zapojena autorizovaná osoba, musí být uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Byla-li do procesu posouzení shody zapojena autorizovaná osoba, musí být uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, výrobek musí být opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Označení CE měřicích přístrojů musí být doprovázeno doplňkovým metrologickým označením, které se skládá z velkého písmene „M“ a posledních dvou číslic roku, ve kterém bylo označení připojeno, ohraničených obdélníkem. Obě označení musí mít svislý rozměr alespoň 5 mm.

Jestliže se měřicí přístroj skládá z více zařízení pracujících dohromady, umístí se označení na hlavní zařízení přístroje. Jestliže je měřicí přístroj příliš malý nebo citlivý na to, aby na něm mohla být tato označení umístěna, lze tato označení umístit na obal a průvodní dokumenty.

Je-li do fáze řízení výroby zapojena autorizovaná osoba, musí být uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být zdravotnický prostředek opatřen označením CE. Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Byla-li do procesu posouzení souladu zapojena autorizovaná osoba, musí být uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, výrobek musí být opatřen označením CE.

Označení CE musí být doprovázeno údajem o garantované hladině akustického výkonu. Vzor tohoto označení je uveden v příloze IV. Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Je-li do fáze řízení výroby zapojena autorizovaná osoba, musí být uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Je-li do fáze řízení výroby zapojena autorizovaná osoba, musí být uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít v podstatě stejný svislý rozměr, který nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Byla-li do procesu posouzení souladu zapojena autorizovaná osoba, musí být uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, je-li např. příliš malý, musí být označení uvedeno na štítku připojeném k tlakovému zařízení. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr a nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Je-li do fáze řízení výroby zapojena autorizovaná osoba, musí být uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, k výrobku musí být připojeno označení CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení připojeno k obalu či průvodnímu dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít v podstatě stejný svislý rozměr, který nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Byl-li do procesu posouzení souladu zapojen oznámený subjekt, musí být uvedeno rovněž identifikační číslo tohoto subjektu.

Na spotřebitelské zábavní pyrotechnice musí být podle příslušné normy vyznačeno registrační číslo umožňující vysledování výrobků, a to ve tvaru:
XXXX - YY - ZZZZ...
kde XXXX odkazuje na registrační číslo oznámeného subjektu vydávajícího osvědčení, YY odkazuje na kategorii pyrotechniky ve zkráceném tvaru (F1, F2 nebo F3 pro kategorii 1, 2 nebo 3) a kde ZZZZ... je číslo procesu používané oznámeným subjektem.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít v podstatě stejný svislý rozměr, který nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že přístroj vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Je-li do fáze řízení výroby zapojena autorizovaná osoba, musí být uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení umístěno na obalu či průvodním dokumentu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít v podstatě stejný svislý rozměr, který nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“,musí průvodní dokumenty uvádět, že jsou tyto výrobky v souladu i s ustanoveními těchto ostatních směrnic.

Označení CE označuje soulad s použitelnými směrnicemi nebo jejich příslušnými částmi. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k daným výrobkům, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice použité výrobcem tak, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Je-li do fáze řízení výroby zapojena autorizovaná osoba, musí být uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Připojení označení CE

Více informací najdete na http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být viditelně a čitelně umístěno na hračce, na připevněném štítku nebo na obalu. V případě, že to není možné z důvodu velikosti výrobku, může být označení CE umístěno na štítku nebo průvodním letáku. Pokud označení CE není viditelné přes obal, musí být alespoň umístěno na obalu. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít stejný svislý rozměr, který nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že hračka vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Připojení označení CE

Jakmile jsou úspěšně učiněny veškeré nezbytné kroky, musí být výrobek opatřen označením CE.

Označení CE musí být na výrobku umístěno viditelně a čitelně, není-li to z důvodu povahy výrobku možné, musí být označení uvedeno na výrobním štítku. Označení CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Affixing CE marking

Jednotlivé části označení CE musí mít v podstatě stejný svislý rozměr, který nesmí být menší než 5 mm. Je-li označení CE zmenšeno či zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jestliže se na výrobek vztahují i jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a které rovněž stanoví označení „CE“, musí průvodní dokumenty uvádět, že je výrobek v souladu i s těmito ostatními směrnicemi.

Pokud však v průběhu přechodného období jedna nebo více takových směrnic výrobci umožňuje, aby si vybral, kterou z nich použije, pak označení „CE“ znamená, že zařízení vyhovuje pouze těm směrnicím, které výrobce použil. V takovém případě se musí v dokumentech, upozorněních nebo v návodech přiložených k danému výrobku, jež tyto směrnice vyžadují, uvést odkazy na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Je-li do fáze řízení výroby zapojena autorizovaná osoba, musí být uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům