Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Нанесете СЕ маркировка

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно изпълнени, маркировката CE трябва да бъде нанесена върху медицинското изделие. Маркировката CE трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат запазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Ако в процедурата по оценяване на съответствието е участвал нотифициран орган, неговият идентификационен номер също трябва да бъде нанесен.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно преминати, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Идентификационният номер на нотифицирания орган, участвал на етапа на производствен контрол, трябва да бъде нанесен след маркировката СЕ.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно изпълнени, логото трябва да бъде нанесено върху предпазното устройство.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Допуска се неизпълнение на изискването за минимални размери за предпазните устройства с малък мащаб.

Маркировката СЕ трябва да бъде следвана от двете последни цифри на годината на нейното нанасяне и от идентификационния номер на нотифицирания орган, който извършва процедурата по оценяването на съответствието.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволява/т на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието единствено с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Нанесете СЕ маркировка

Моля, вижте нашата страница за строителството.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно изпълнени, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, тя трябва да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировката CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволяват на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието единствено с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Ако нотифициран орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва също да бъде нанесен.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно преминати, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде нанесена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволява/т на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието единствено с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно преминати, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволява/т на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите и специфичните аспекти на приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Ако нотифициран орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва също да бъде нанесен.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно преминати, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация Маркировката. CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволява/т на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Ако нотифициран орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва също да бъде нанесен.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно изпълнени, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволява/т на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието единствено с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Ако нотифициран орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва също да бъде нанесен.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно изпълнени, маркировката CE трябва да бъде нанесена върху медицинското изделие за диагностика in-vitro. Маркировката CE трябва да бъде поставена видимо и четливо върху изделието или, ако това е невъзможно, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери, които не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Ако в процедурата по оценяване на съответствието е участвал нотифициран орган, неговият идентификационен номер също трябва да бъде нанесен.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно преминати, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволява/т на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието единствено с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Идентификационният номер на нотифицирания орган, участвал в процедурата по оценяване на съответствието, също трябва да бъде нанесен.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно изпълнени, маркировката CE трябва да бъде нанесена върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволява/т на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието единствено с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно изпълнени, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат запазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE , придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволяват на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието единствено с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Ако нотифициран орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва също да бъде нанесен.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно изпълнени, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволява/т на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието единствено с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Маркировката СЕ за средствата за измерване трябва да бъде придружена от допълнителна метрологична маркировка, състояща се от главна буква „М“ и двете последни цифри на годината на нейното нанасяне, оградени с правоъгълник. И двете маркировки трябва да са с височина най-малко 5 мм.

Ако средствата за измерване се състоят от много устройства, които работят заедно, маркировките трябва да бъдат нанесени на основното устройство. Ако дадено средство за измерване е твърде малко или твърде чувствително, за да носи тези маркировки, те могат да бъдат нанесени върху опаковката и придружаващите документи.

Ако нотифициран орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва също да бъде нанесен.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно изпълнени, маркировката CE трябва да бъде нанесена върху медицинското изделие. Маркировката СЕ трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, трябва да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировката CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Ако в процедурата по оценяване на съответствието е участвал нотифициран орган, неговият идентификационен номер също трябва да бъде нанесен.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно преминати, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката СЕ трябва да бъде придружена от обозначение за гарантираното ниво на звукова мощност. Модел на това обозначение е даден в приложение IV. Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволява/т на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието единствено с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Ако нотифициран орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва също да бъде нанесен.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно изпълнени, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволява/т на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Ако нотифициран орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва също да бъде нанесен.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно преминати, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволява/т на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието единствено с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изискани от директивите и придружаващи такива продукти.

Ако в процедурата по оценяване на съответствието е участвал нотифициран орган, неговият идентификационен номер също трябва да бъде нанесен.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно преминати, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество (напр. ако той е с твърде малки размери), да бъде поставена върху етикет, прикрепен върху съоръжението под налягане. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволява/т на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Ако нотифициран орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва също да бъде нанесен.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно изпълнени, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволява/т на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изискани от директивите и придружаващи такива продукти.

Ако в процедурата по оценяване на съответствието е участвал нотифициран орган, неговият идентификационен номер също трябва да бъде нанесен.

За фойерверки за широката общественост, съгласно приложимите стандарти, регистрационният номер за проследяване на продуктите трябва да бъде маркиран съгласно примера по-долу:
XXXX - YY - ZZZZ...
където XXXX обозначава регистрационния номер на нотифицирания орган, издаващ сертификата, YY се отнася за категорията фойерверки в съкратен формат (F1, F2, или F3 съответно за категории 1, 2, или 3), а ZZZZ е номерът на обработка, използван от нотифицирания орган.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно преминати, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE по същество трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволява/т на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Ако нотифициран орган участва на етапа на контрола на продукцията, неговият идентификационен номер трябва също да бъде показан.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно изпълнени, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху опаковката му и придружаващата го документация. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат нанасяне на маркировка CE, последната трябва да посочва, че за такива продукти се приема, че съответстват на разпоредбите на тези други директиви.

Маркировката СЕ трябва да обозначава съответствие с приложимите директиви или съответните части от тях. В този случай особеностите на цитираните директиви, приложени от производителя, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите, декларацията за съответствие или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Ако нотифициран орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва също да бъде нанесен.

Нанесете СЕ маркировка

Моля, вижте нашата страница за http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно преминати, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо, четливо и незаличимо върху продукта, прикрепен етикет или опаковката. В случай, че това е невъзможно поради размера на продукта, като алтернатива маркировката CE може да бъде нанесена върху етикет или придружаваща листовка. Ако маркировката CE не се вижда отвън през опаковката, минимално изискване е тя да бъде нанесена върху опаковката. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат запазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволяват на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Нанесете СЕ маркировка

След като необходимите стъпки са успешно преминати, логото трябва да бъде нанесено върху продукта.

Маркировката трябва да бъде поставена видимо и четливо върху продукта или, ако това е невъзможно поради неговото естество, да бъде нанесена върху информационна табела. Маркировката CE трябва да съдържа инициалите „CE“ и да има следната форма:

Affixing CE marking

Различните компоненти на маркировката CE трябва да са с едни и същи вертикални размери и не трябва да са по-малки от 5 мм. Пропорциите, дадени в горния разграфен чертеж, трябва да бъдат спазени, ако се налага намаляване или уголемяване на маркировката CE.

Когато продуктът е предмет и на други директиви, които обхващат различни аспекти и също предвиждат маркировка CE, придружаващата документация трябва да посочва, че продуктът съответства и на тях.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволява/т на производителя по време на преходен период да избере кои процедури да приложи, маркировката CE трябва да посочва съответствието с директивите, приложени от производителя. В този случай особеностите за приложените директиви, както са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат дадени в документите или инструкциите, изисквани от директивите и придружаващи такива продукти.

Ако нотифициран орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва също да бъде нанесен.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел