Navigacijska pot

Dodatna orodja

Za uvoznike

Medtem ko so proizvajalci odgovorni za zagotavljanje skladnosti proizvoda in pritrditev oznake CE nanj, tudi uvozniki (in distributerji) igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju, da so na trgu samo proizvodi, ki so skladni s predpisi in opremljeni z oznako CE. To ne pomaga samo pri okrepitvi zdravstvenih, varnostnih in okoljevarstvenih zahtev EU, temveč podpira tudi lojalno konkurenco med vsemi udeleženci, saj morajo upoštevati ista pravila.

Kadar je blago proizvedeno v tretjih državah, proizvajalec pa nima zastopnika v EGP, morajo uvozniki zagotoviti, da so proizvodi, ki jih dajo na trg, skladni z ustreznimi zahtevami in da ne predstavljajo tveganja za evropsko javnost. Uvoznik mora preveriti, ali je proizvajalec izven EU izvedel vse potrebne ukrepe in je na voljo zahtevana dokumentacija.

Zato morajo imeti uvozniki splošno znanje o ustreznih direktivah in so v primeru težav dolžni omogočiti delo nacionalnim organom. Uvozniki morajo imeti pisno zagotovilo proizvajalca, da bodo imeli dostop do potrebne dokumentacije – kot je na primer ES-izjava o skladnosti in tehnična dokumentacija – in če se to zahteva možnost, da jo predložijo nacionalnim organom. Uvozniki morajo tudi zagotoviti, da je kadarkoli mogoče vzpostaviti kontakt s proizvajalcem.

Če uvozniki (ali distributerji) tržijo proizvode pod svojim imenom, s tem prevzamejo tudi odgovornost proizvajalca. V takem primeru morajo imeti dovolj informacij o načrtu in proizvodnji proizvoda, saj s pritrditvijo oznake CE na proizvod prevzemajo tudi pravno odgovornost.

Oznake CE ni treba namestiti na vse proizvode, ki se prodajajo v EU. Oznaka CE velja za proizvode, ki segajo od električne opreme do igrač in od eksplozivov za civilno rabo do medicinskih pripomočkov. Ti proizvodi spadajo pod eno ali več direktiv, ki predpisujejo posebne zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da se lahko označi z oznako CE. Na voljo je celoten seznam teh kategorij proizvodov.

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju