Acest site a fost arhivat la data de 02/02/2015
02/02/2015

Cale de navigare

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Alte instrumente

Pentru importatori

În timp ce producătorii sunt responsabili pentru conformitatea produsului cu legislaţia şi aplicarea marcajului CE, importatorii (şi distribuitorii) joacă, de asemenea, un rol important în a se asigura faptul că sunt introduse pe piaţă numai produse care sunt conforme cu legislaţia şi care poartă marcajul CE. Nu numai că aceasta ajută la consolidarea cerinţelor UE de protecţie a sănătăţii, siguranţei şi mediului, dar susţine de asemenea şi competiţia corectă între toţi jucătorii de pe piaţă care se vor supune aceloraşi reguli.

Atunci când bunurile sunt produse în terţe ţări, iar producătorul nu este reprezentat în SEE (Spaţiul Economic European), importatorii trebuie să se asigure că produsele pe care le introduc pe piaţă sunt conforme cu cerinţele aplicabile şi că nu prezintă un risc pentru consumatorii europeni. Importatorul trebuie să verifice dacă producătorul din afara UE a parcurs toate etapele necesare şi să se asigure că documentaţia este disponibilă la cerere.

Ca atare, importatorii trebuie să aibă cunoştinţe generale despre directivele respective şi au obligaţia de a ajuta autorităţile naţionale în cazul în care apar probleme. Importatorii trebuie să deţină o asigurare scrisă din partea producătorului că vor avea acces la documentaţia necesară – cum ar fi Declaraţia de Conformitate CE şi documentaţia tehnică – şi trebuie să fie în măsură să o furnizeze autorităţilor naţionale, dacă le este solicitată. Importatorii trebuie să se asigure, de asemenea, că producătorul poate fi întotdeauna contactat.

Dacă importatorii (sau distribuitorii) introduc pe piaţă produsul sub propriul nume, aceştia preiau responsabilităţile producătorului. În acest caz, importatorii (sau distribuitorii) trebuie să deţină informaţii suficiente referitoare la proiectarea şi fabricarea produsului, deoarece îşi vor asuma responsabilitatea legală atunci când vor aplica marcajulul CE.

Nu toate produsele care se comercializează în UE trebuie să poarte marcajul CE. Marcajul CE se aplică produselor dintr-o gamă larga, de la echipamente electrice până la jucării şi de la explozivi de uz civil până la dispozitive medicale. Aceste produse cad sub incidenţa uneia sau mai multor Directive care determină cerinţele specifice pe care produsul trebuie să le îndeplinească pentru a i se aplica marcajul CE. A se vedea lista completă a acestor categorii de produse.

Partajează: FacebookGoogle+LinkedInTrimite pagina unui prieten