Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Inne narzędzia

Dla importerów

Chociaż to producenci mają obowiązek zapewnić zgodność swoich wyrobów z obowiązującymi wymaganiami oraz umieścić na nich oznakowanie CE, na importerach (i dystrybutorach) spoczywa również ważny obowiązek zagwarantowania, że na rynek wprowadzane są wyłącznie te produkty, które spełniają określone prawem wymagania i noszą oznakowanie CE. Taki stan rzeczy przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego w UE, a także wspiera zdrową konkurencję, kiedy to wszyscy uczestnicy rynku muszą stosować się do tych samych zasad.

Jeżeli towary wyprodukowano w krajach trzecich, a ich wytwórca nie ma przedstawiciela na terenie EOG, obowiązkiem importera jest zapewnienie, że wszystkie produkty wprowadzane przez niego do obrotu spełniają stosowne wymagania i nie stanowią zagrożenia dla europejskich konsumentów. Importer musi sprawdzić, czy producent spoza UE podjął wszelkie stosowne kroki i czy jest on w stanie przedstawić odpowiednią dokumentację na żądanie.

Tym samym importerzy muszą posiadać ogólną orientację w przepisach stosownych dyrektyw i mają obowiązek wspierać władze krajowe w przypadku wystąpienia ewentualnych problemów. Powinni również dysponować pisemną gwarancją producenta, że otrzymają dostęp do wymaganych dokumentów – takich jak deklaracja zgodności WE czy dokumentacja techniczna produktu – oraz że będą mogli je przedstawić do wglądu na żądanie władz krajowych. Importerzy muszą również zagwarantować możliwość nawiązania kontaktu z producentem w razie potrzeby.

Jeżeli dany importer (lub dystrybutor) wprowadza na rynek produkty pod własną marką, to przejmuje on obowiązki producenta. Musi wtedy dysponować wystarczającą wiedzą na temat projektowania oraz procesu produkcji danego wyrobu, ponieważ teraz to na nim ciąży odpowiedzialność prawna wynikająca z umieszczenia na produktach oznakowania CE.

Nie wszystkie wyroby sprzedawane na terenie UE muszą być opatrzone oznakowaniem CE, jednak powinno się ono znaleźć na różnego rodzaju produktach, takich jak sprzęt elektryczny, zabawki, a także np. materiały wybuchowe do użytku cywilnego czy sprzęt medyczny. Do produktów tych mają zastosowanie konkretne dyrektywy (jedna lub kilka), które określają specyficzne wymagania, jakie dany produkt musi spełnić, aby można było na nim umieścić oznakowanie CE. Zobacz pełną listę takich kategorii produktów.

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego