Kruimelpad

Extra tools

Voor importeurs

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen en dat het is voorzien van een CE-markering. De importeur (en distributeur) speelt ook een belangrijke rol als het erom gaat dat alleen producten die aan de eisen van de wet voldoen en voorzien zijn van een CE-markering op de markt komen. Dat is niet alleen goed voor de versterking van de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming, maar het zorgt ook voor een eerlijke concurrentie, doordat alle spelers zich aan dezelfde regels moeten houden.

Als goederen in derde landen zijn geproduceerd en de fabrikant geen vertegenwoordiging heeft in de EER, moet de importeur zorgen dat het product dat hij op de markt brengt, voldoet aan de eisen die van toepassing zijn en geen risico vormt voor het Europese publiek. De importeur moet nagaan of de fabrikant buiten de EU de benodigde stappen heeft genomen en of er documentatie beschikbaar is op aanvraag.

De importeur moet dus een globale kennis hebben van de desbetreffende richtlijnen en is verplicht medewerking te verlenen aan de landelijke instanties als er zich problemen voordoen. De importeur moet een schriftelijke verklaring hebben van de fabrikant waaruit blijkt dat hij toegang heeft tot de benodigde documentatie (zoals de EU-conformiteitsverklaring en technische documentatie) en hij moet deze op verzoek kunnen overleggen aan de landelijke instanties. Verder moet de importeur ervoor zorgen dat er altijd contact kan worden opgenomen met de fabrikant.

Als de importeur (of distributeur) het product onder zijn eigen naam op de markt brengt, neemt hij de verantwoordelijkheden van de fabrikant over. In dat geval moet hij voldoende informatie hebben over het ontwerp en de productie van het product, aangezien hij de wettelijke verantwoordelijkheid op zich neemt op het moment dat hij de CE-markering aanbrengt.

De CE-markering is niet verplicht voor alle producten die in de EU worden verkocht. De CE-markering is van toepassing op diverse producten, van elektrische apparaten tot speelgoed en van explosieven voor civiel gebruik tot medische apparatuur. Deze producten vallen onder een of meer richtlijnen, waarin de specifieke eisen worden beschreven waaraan het product moet voldoen om de CE-markering te mogen voeren. Volledige lijst van deze productcategorieën.

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend