Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Citi rīki

Importētājiem

Kaut arī ražotāji ir atbildīgi par izstrādājumu atbilstību un CE marķējuma izvietošanu uz tiem, nozīmīga loma, nodrošinot, lai tirgū tiktu izplatīti tikai izstrādājumi, kuri atbilst likumdošanas prasībām un kuriem ir CE marķējums, ir arī importētājiem (un izplatītājiem). Tas ne tikai palīdz nodrošināt ES veselības, drošības un vides aizsardzības prasību izpildi, bet arī veicina godīgu konkurenci, kur visas iesaistītās puses uzņemas atbildību saskaņā ar vienādiem nosacījumiem.

Ja preces ir ražotas trešajās valstīs un ražotājs nav pārstāvēts EEZ, importētājiem ir jānodrošina, lai izstrādājumi, kurus viņi izplata tirgū, atbilstu spēkā esošajām prasībām un neradītu risku Eiropas iedzīvotājiem. Importētājam ir jānodrošina, lai ārpus ES esošais ražotājs veiktu nepieciešamos pasākumus un dokumentācija būtu pēc pieprasījuma pieejama.

Tātad, viņiem ir kopumā jāpārzina atbilstošās direktīvas, un viņu pienākums ir problēmu rašanās gadījumā atbalstīt valsts iestādes. Importētājiem no ražotāja jāsaņem rakstisks apliecinājums, ka nepieciešamie dokumenti - piemēram, EK atbilstības deklarācija un tehniskā dokumentācija - tiem būs pieejami un pēc pieprasījuma jānodrošina valsts iestādēm minētā dokumentācija. Importētājiem ir jānodrošina arī, lai vienmēr būtu iespējams sazināties ar ražotāju.

Laižot tirdzniecībā produktus ar saviem nosaukumiem, importētāji (vai izplatītāji) pārņem ražotāja pienākumus. Tādā gadījumā tiem jābūt pietiekamai informācijai par izstrādājumu konstrukciju un ražošanu, jo, izvietojot uz preces CE marķējumu, izvietotājs uzņemas par to juridisku atbildību.

Ne visiem izstrādājumiem, ko pārdod ES, ir nepieciešams CE marķējums. CE marķējums attiecas uz dažādiem izstrādājumiem, sākot no elektroiekārtām un beidzot ar rotaļlietām, sākot ar civilām vajadzībām paredzētajām sprādzienbīstamajām vielām un beidzot ar medicīniskajām iekārtām. Šādi izstrādājumi var atbilst vienai vai vairākām direktīvām, kurās ir noteiktas īpašas prasības, kas attiecas uz šo izstrādājumu, lai uz tā varētu izvietot CE marķējumu. Skatīt šo preču kategoriju pilnīgo sarakstu.

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam