Naršymo kelias

CE ženklinimas jūsų šalyje

Susijusios nuorodos

Importuotojams

Gamintojai yra atsakingi už produkto atitikties užtikrinimą ir žymėjimą CE ženklu, o importuotojai (ir platintojai) taip pat atlieka svarbų vaidmenį, užtikrindami, kad į rinką patektų tik įstatymus atitinkantys ir CE ženklu pažymėti produktai. Taip ne tik įtvirtinami ES sveikatos, saugos ir aplinkosaugos reikalavimai, bet ir palaikoma sąžininga konkurencija visiems rinkos dalyviams, besilaikantiems tų pačių taisyklių.

Jei prekės gaminamos trečiosiose šalyse, o gamintojas neturi atstovo EEB, importuotojai turi įsitikinti, kad į rinką pateikiami produktai atitiktų visus jiems taikomus reikalavimus ir nekeltų grėsmės Europos visuomenei. Importuotojai privalo patikrinti, ar gamintojas, įsikūręs už ES ribų, ėmėsi visų būtinų veiksmų ir paprašytas galės pateikti atitinkamus dokumentus.

Todėl importuotojai turi išmanyti atitinkamas direktyvas ir, iškilus problemoms, būti pasiruošę padėti nacionalinėms įstaigoms. Importuotojai turėtų iš gamintojo gauti rašytinę garantiją, kad prireikus bus pateikti būtini dokumentai (pavyzdžiui, EB atitikties deklaracija ir techninė dokumentacija), kad juos būtų galima pateikti nacionalinėms įstaigoms. Importuotojai taip pat turi užtikrinti, kad su gamintoju visada būtų galima susisiekti.

Jei importuotojai (ar platintojai) prekiauja produktais savo vardu, jie perima gamintojo įsipareigojimus. Tokiu atveju jie turi turėti pakankamai informacijos apie produkto dizainą ir gamybą, nes žymėdami produktą CE ženklu, privalės prisiimti teisinę atsakomybę.

Ne visi ES pardavinėjami produktai turi būti žymimi CE ženklu. CE ženklinimas taikomas tam tikroms produktų kategorijoms nuo elektros prietaisų iki žaislų ir nuo civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų iki medicinos prietaisų. Tokiems produktams taikoma viena ar kelios direktyvos English (en) , nustatančios konkrečius reikalavimus, kuriuos produktas turi tenkinti, kad būtų pažymėtas CE ženklu. Žr. visą šių produktų kategorijų sąrašą.