This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigation path

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Additional tools

Fyrir innflytjendur

Framleiðendur bera ábyrgð á að tryggja að vörur uppfylli reglur og festa á CE-merkið á vöruna eða umbúðir hennar. Innflytjendur og dreifingaraðilar gegna líka mikilvægu hlutverki og þeim ber að tryggja að á markað fari aðeins vörur sem eru í samræmi við lög og reglugerðir og bera CE-merki því til staðfestingar. Þetta hjálpar ekki bara við að framfylgja umhverfis-, heilsuverndar- og öryggiskröfum ESB, sem einnig gilda fyrir EES-svæðið, heldur styður þetta líka sanngjarna samkeppni þar sem allir þátttakendur þurfa að fylgja sömu reglum.

Þegar vörur eru framleiddar í löndum utan Evrópu og framleiðandinn á ekki fulltrúa í EES verða innflytjendur að tryggja að vörurnar sem þeir setja á markað uppfylli viðeigandi kröfur og skapi ekki hættu fyrir evrópskan almenning. Innflytjandinn þarf að sannreyna að framleiðendur utan ESB hafi framkvæmt nauðsynlegar aðgerðir og að skjöl þar að lútandi séu fáanleg eftir beiðni.

Þess vegna þurfa þeir að hafa þekkingu á viðkomandi tilskipunum og þeim er skylt að veita stjórnvöldum allar nauðsynlega upplýsingar og aðstoð ef vandamál koma upp. Innflytjendur ættu að hafa skriflegar yfirlýsingar frá framleiðendunum um að þeir muni hafa fullan aðgang að nauðsynlegum gögnum svo sem samræmisyfirlýsingu EB og tæknigögnum sem að þeir geti látið stjórnvöldum í té ef svo ber undir. Innflytjendur ættu líka að tryggja að ávallt sé hægt að komast í samband við framleiðendur.

Ef innflytjendur eða dreifingaraðilar markaðssetja vöruna undir eigin nafni bera þeir ábyrgð framleiðanda í skilningi laga. Í þeim tilvikum ættu þeir að hafa nægar upplýsingar um hönnun og framleiðslu vörunnar þar sem þeir taka á sig lagalega ábyrgð á CE-merkinu og á því að varan sé þannig merkt.

Ekki þurfa allar vörur sem seldar eru innan ESB að vera CE-merktar. CE-merking á við um vörur allt frá raftækjum til leikfanga og frá sprengiefnum til almennra nota og til lækningatækja. Slíkar vörur falla undir eina eða fleiri tilskipanir sem ákvarða nákvæmlega kröfurnar sem varan verður að uppfylla til þess að fá CE-merkingu. Sjá tæmandi lista yfir þessum vöruflokkum.

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend