Az oldal tartalmát archiváltuk (02/02/2015)
02/02/2015

Navigációs útvonal

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

További eszközök

Importőrök oldala

A gyártó felelős a termék megfelelőségéért és a CE-jelölés feltüntetéséért, de az importőrök és a forgalmazók is fontos szerepet játszanak annak biztosításában, hogy csak a jogszabályoknak megfelelő és CE-jelölést hordozó termékek kerüljenek a piacra. Ez nem csak az EU egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi elvárásait hivatott biztosítani, hanem elősegíti a tisztességes piaci versenyt is, amelyben minden résztvevőt azonos szabályok kötnek.

Ha egy terméket egy harmadik országban állítanak elő, és a gyártó nem rendelkezik képviselettel az EGT-ben, az importőröknek meg kell győződniük arról, hogy az általuk forgalomba hozott termékek megfelelnek-e a vonatkozó elvárásoknak, és nem jelentenek-e kockázatot az európai vásárlóközönségre nézve. Az importőrnek meg kell arról győződnie, hogy az EU-n kívüli gyártó megtette-e a szükséges lépéseket, és kérésre a dokumentációt rendelkezésre tudja bocsátani.

Az importőröknek tehát ismerniük kell a vonatkozó irányelveket, és probléma esetén kötelesek segíteni a nemzeti hatóságok munkáját. Az importőröknek rendelkezniük kell a gyártó írásos biztosítékával arról, hogy hozzáférést kapnak a szükséges dokumentációhoz, mint például az EK megfelelőségi nyilatkozathoz és a műszaki dokumentációhoz, és kérésre azokat továbbítani tudják a nemzeti hatóságoknak. Az importőröknek biztosítaniuk kell a gyártóval való kapcsolatfelvétel lehetőségét is.

Amennyiben az importőr vagy a forgalmazó saját márkaneve alatt értékesíti az adott terméket, akkor ezzel magára vállalja a gyártói felelősséget. Ebben az esetben az importőrnek vagy a forgalmazónak megfelelő információval kell rendelkeznie a termék tervezésére és gyártására vonatkozóan, mivel a CE-jelölés feltüntetésekor magára vállalja az összes jogi felelősséget.

Az EU-ban nem minden termék visel CE-jelölést. A CE-jelöléssel a termékek egy bizonyos csoportját kell ellátni, amibe beletartoznak az elektromos készülékek, a játékok, a polgári célú felhasználásra szánt robbanóanyagok és az orvosi eszközök is. Ezekre a termékekre egy vagy több irányelv is vonatkozik, amelyek meghatározzák azokat az előírásokat, amelyeknek való megfelelőség a feltétele a CE jelölés feltüntetésének. A szóban forgó termékkategóriák teljes listája itt található.

Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének