Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Importijale

Kuigi tootja vastutab toote nõuetele vastavuse tagamise ja CE-märgise kinnitamise eest, on importijatel (ja levitajatel) samuti tähtis osa selle kindlakstegemisel, et turule lastakse ainult neid tooteid, mis vastavad õigusaktide nõuetele ja kannavad CE-märgist. See ei aita mitte ainult tugevdada ELi tervise, ohutuse ja keskkonnakaitse nõudeid, vaid toetab ka ausat konkurentsi kõigi osalejate vahel, kellele kehtivad samad reeglid.

Kui tooteid valmistatakse kolmandates riikides ja tootjal ei ole esindust Euroopa Majanduspiirkonnas, peab importija tegema kindlaks, et toode, mille ta turule laseb, vastab sellele kohaldatavatele nõuetele ja ei kujuta endast ohtu Euroopa elanikele. Importija peab kontrollima, et väljaspool ELi asuv tootja on teinud vajalikud toimingud ja dokumentatsioon on nõudmisel kättesaadav.

Seega peavad importijal olema üldised teadmised vastavatest direktiividest ja ta on kohustatud abistama riiklikke ametiasutusi probleemide tekkimisel. Importijal peaks olema kirjalik kinnitus tootjalt, et tal on juurdepääs vajalikule dokumentatsioonile nagu EÜ vastavusdeklaratsioon ja tehniline dokumentatsioon, ning ta riiklike ametiasutuste nõudmisel võimelised neid dokumente esitama. Importija peab samuti kindlustama selle, et tootjaga saab alati ühendust võtta.

Kui importija või levitaja müüb toodet oma nime all, siis võtab ta üle tootja kohustused. Sel juhul peab tal olema piisavalt informatsiooni toote disaini ja valmistamise kohta, sest CE-märgise kinnitamisega võtab ta endale seadusest tuleneva vastutuse.

Kõik ELis müüdavad tooted ei pea kandma CE-märgist. CE-märgis pannakse toodetele alates elektriseadmetest kuni mänguasjadeni ja tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkeainetest kuni meditsiiniseadmeteni. Nendele toodetele kohalduvad üks või mitu direktiivi, milles on määratletud erinõuded, millele tooted peavad vastama, et neile saaks kinnitada CE-märgise. Vaadake nende tootekategooriate täielikku nimekirja.

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale