Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Flere værktøjer

For importører

Mens producenterne er ansvarlige for, at produkterne lever op til overensstemmelseskravene, og for at anbringe CE-mærket, spiller importører (og distributører) også en vigtig rolle ved at sikre, at kun produkter, som er i overensstemmelse med lovgivningen og bærer CE-mærket, sælges på markedet. Dette bidrager ikke kun til at styrke EU's regler inden for sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse, det støtter også fair konkurrence, når alle aktører er underlagt de samme regler.

Når produkter er produceret i tredjelande, og producenten ikke er repræsenteret i EØS, skal importørerne sikre sig, at de produkter, de sælger, lever op til gældende krav, og ikke udgør en risiko for de europæiske kunder. Importøren skal påse, at producenten uden for EU har taget de nødvendige skridt, og at der på opfordring kan indhentes dokumentation.

De skal altså have et overordnet kendskab til de respektive direktiver, og de skal vide, at de er forpligtet til at støtte de nationale myndigheder i tilfælde af, at der opstår problemer. Importører bør få en skriftlig garanti fra producenten om, at man vil få adgang til den nødvendige dokumentation - så som EF-overensstemmelseserklæringen og teknisk dokumentation - og kunne fremvise det til nationale myndigheder, hvis dette kræves. Importører bør også sikre sig, at det altid er muligt at komme i kontakt med producenten.

Hvis en importør (eller distributør) sælger produkterne i eget navn, overtager han/hun producentens ansvar. I dette tilfælde skal importøren/distributøren have tilstrækkelig information omkring produktets udformning og produktion, eftersom han/hun så vil pådrage sig det juridiske ansvar ved anbringelse af CE-mærket.

Det er ikke alle produkter, der sælges i EU, der behøver en CE-mærkning. CE-mærkning gælder for produkter, der strækker sig fra elektrisk udstyr til legetøj og fra eksplosivstoffer til civilt brug til medicinsk udstyr. Sådanne produkter falder ind under et eller flere direktiver, som udstikker de særlige krav, som det pågældende produkt skal opfylde for at sælges inden for EU. Se hele listen over disse produktkategorier.

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven