Cesta

Další nástroje

Pro dovozce

Zatímco výrobci jsou zodpovědní za zajištění shody výrobku a opatření výrobku označením CE, dovozci a distributoři hrají důležitou roli při uvádění na trh pouze těch výrobků, které splňují požadavky právních předpisů a jsou opatřeny označením CE. To vše umožňuje posílit požadavky EU na zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí a také přispívá ke korektní soutěži mezi všemi hráči, kteří jsou povinni dodržovat stejná pravidla.

Pokud je zboží vyrobeno ve třetích zemích a výrobce není zastoupen v Evropském hospodářském prostoru (EEA), musí se dovozci ujistit, že výrobky, které uvádějí na trh, splňují příslušné požadavky a nepředstavují nebezpečí pro evropskou veřejnost. Dovozce je povinen ověřit, že výrobce mimo EU provedl potřebné kroky a že je potřebná dokumentace na požádání k dispozici.

Z toho vyplývá, že dovozci musí mít celkový přehled o příslušných směrnicích a jsou povinni spolupracovat se státními úřady v případě vyskytnuvších se problémů. Dovozci by měli mít písemný příslib výrobce, že jim zajistí přístup k základní dokumentaci, jako například k prohlášení ES o shodě a k technické dokumentaci, a být schopni tuto dokumentaci státním úřadům na požádání poskytnout. Dovozci musí také zajistit trvalý kontakt s výrobcem.

Pokud dovozci či distributoři obchodují s výrobky pod svým vlastním jménem, potom odpovědnost přechází z výrobce na ně. V tomto případě musí mít dostatečné informace týkající se provedení a výroby výrobku, jelikož přebírají právní zodpovědnost za opatření výrobku označením CE.

Ne všechny výrobky, jež se prodávají v EU, musí mít označení CE. Označení CE se vztahuje na výrobky v kategoriích od elektrického zařízení po hračky a od výbušnin pro civilní použití po zdravotnické prostředky. Tyto výrobky spadají pod jednu nebo více směrnic vytyčujících speciální požadavky, které musí výrobek splnit, aby mohl být opatřen označením CE. Úplný seznam těchto kategorií výrobků naleznete zde.

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům