Acest site a fost arhivat la data de 02/02/2015
02/02/2015

Cale de navigare

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Alte instrumente

Pentru distribuitori

În timp ce producătorii sunt responsabili pentru asigurarea conformitatii produsului şi aplicarea marcajului CE, distribuitorii (şi importatorii) joacă, de asemenea, un rol important în a se asigura faptul că sunt introduse pe piaţă numai produse care sunt conforme cu legislaţia şi care poartă marcajul CE. Nu numai că aceasta ajută la consolidarea cerinţelor UE de protecţie a sănătăţii, siguranţei şi mediului, dar susţine de asemenea şi competiţia corectă între toţi jucătorii de pe piaţă care se vor supune aceloraşi reguli.

Distribuitorii trebuie să acţioneze cu grija cuvenită pentru a se asigura că manipularea produselor nu afectează negativ conformitatea acestora. Distribuitorii trebuie, de asemenea, să deţină cunoştinţe de bază referitoare la cerinţele legale – inclusiv produsele care trebuie să poarte marcajul CE şi documentele însoţitoare – şi trebuie să fie capabili să identifice produsele care sunt în mod evident neconforme.

Distribuitorii trebuie să poată demonstra autorităţilor naţionale că au acţionat cu grija cuvenită şi că au confirmarea din partea producătorului sau a importatorului care atestă că au fost intreprinse măsurile necesare. Mai mult, un distribuitor trebuie să fie capabil să ajute autoritatea naţională în eforturile acesteia de a obţine documentaţia cerută.

Dacă distribuitorii (sau importatorii) introduc pe piaţă produsul sub propriul nume, aceştia preiau responsabilităţile producătorului. În acest caz, distribuitorii (sau importatorii) trebuie să deţină informaţii suficiente referitoare la proiectarea şi fabricarea produsului, deoarece îşi vor asuma responsabilitatea legală atunci când vor aplica marcajul CE.

Nu toate produsele care se comercializează în UE trebuie să poarte marcajul CE. Marcajul CE se aplică produselor dintr-o gamă larga, de la echipamente electrice până la jucării şi de la explozivi cu utilizare civilă până la dispozitive medicale. Aceste produse cad sub incidenţa uneia sau mai multor Directive care determină cerinţele specifice pe care produsul trebuie să le îndeplinească pentru a i se aplica marcajul CE. A se vedea lista completă a acestor categorii de produse.

Partajează: FacebookGoogle+LinkedInTrimite pagina unui prieten