Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Inne narzędzia

Dla dystrybutorów

Chociaż to producenci mają obowiązek zapewnić zgodność swoich wyrobów z obowiązującymi wymaganiami oraz umieścić na nich oznakowanie CE, na dystrybutorach (i importerach) spoczywa również ważny obowiązek zagwarantowania, że na rynek wprowadzane są wyłącznie te produkty, które spełniają określone prawem wymagania i noszą oznakowanie CE. Taki stan rzeczy przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego w UE, a także wspiera zdrową konkurencję, kiedy to wszyscy uczestnicy rynku muszą stosować się do tych samych zasad.

Dystrybutorzy muszą działać z należytą starannością, aby zagwarantować, że podczas dystrybucji produktów nie dochodzi do naruszenia ich zgodności z wymaganiami. Dystrybutorzy muszą również posiadać ogólną wiedzę na temat stosownych wymagań prawnych – z uwzględnieniem produktów, dla których obowiązkowe jest oznakowanie CE i wymagana jest odpowiednia dokumentacja – i powinni umieć rozpoznać te wyroby, które w oczywisty sposób nie spełniają wymagań.

Dystrybutorzy muszą być w stanie wykazać organom krajowym, że działali z zachowaniem należytej staranności, oraz dysponować oświadczeniem producenta lub importera, że podjęto wszystkie wymagane prawem działania. Ponadto mają też obowiązek wspomagania władz krajowych w uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji.

Jeżeli dany dystrybutor (lub importer) wprowadza na rynek produkty pod własną marką, to przejmuje on obowiązki producenta. Musi wtedy dysponować wystarczającą wiedzą na temat projektowania oraz procesu produkcji danego wyrobu, ponieważ teraz to na nim ciąży odpowiedzialność prawna wynikająca z umieszczenia na produkcie oznakowania CE.

Nie wszystkie wyroby sprzedawane na terenie UE muszą być opatrzone oznakowaniem CE, jednak powinno się ono znaleźć na różnego rodzaju produktach, takich jak sprzęt elektryczny, zabawki, a także np. materiały wybuchowe do użytku cywilnego czy sprzęt medyczny. Do produktów tych mają zastosowanie konkretne dyrektywy (jedna lub kilka), które określają specyficzne wymagania, jakie dany produkt musi spełnić, aby można było na nim umieścić oznakowanie CE. Zobacz pełną listę takich kategorii produktów.

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego