Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Citi rīki

Izplatītājiem

Kaut arī par izstrādājumu atbilstības nodrošināšanu un CE zīmes izvietošanu uz tiem ir atbildīgi ražotāji, nozīmīga loma, lai nodrošinātu, ka tirgū tiek izplatīti tikai tie ražojumi, kas atbilst likumdošanas prasībām un kam ir CE marķējums, ir arī izplatītājiem (un importētājiem). Tas ne tikai palīdz nodrošināt ES veselības, drošības un vides aizsardzības prasību izpildi, bet arī veicina godīgu konkurenci, kur visas iesaistītās puses uzņemas atbildību saskaņā ar vienādiem nosacījumiem.

Izplatītājiem ir jārīkojas ar pienācīgu rūpību, lai nodrošinātu, ka rīcība ar ražojumu nelabvēlīgi neietekmē to atbilstību prasībām. Izplatītājam ir arī jābūt pamatzināšanām par juridiskajām prasībām - tostarp, kuri izstrādājumi ir jāmarķē ar CE zīmi un kādi pavaddokumenti ir nepieciešami - un jāspēj noteikt izstrādājumi, kuri nepārprotami neatbilst minētajām prasībām.

Izplatītājiem ir jāspēj pierādīt valsts iestādēm, ka tie rīkojušies ar pienācīgu rūpību un tiem ir ražotāja vai importētāja apliecinājums, ka nepieciešamie pasākumi ir veikti. Turklāt izplatītājam ir jāpalīdz valsts iestādēm saņemt nepieciešamo dokumentāciju.

Laižot tirdzniecībā produktus ar saviem nosaukumiem, izplatītāji (vai importētāji) pārņem ražotāja pienākumus. Tādā gadījumā tiem jābūt pietiekamai informācijai par izstrādājumu konstrukciju un ražošanu, jo, izvietojot uz preces CE marķējumu, izvietotājs uzņemas par to juridisku atbildību.

Ne visiem izstrādājumiem, ko pārdod ES, ir nepieciešams CE marķējums. CE marķējums attiecas uz dažādien izstrādājumiem, sākot no elektroiekārtām un beidzot ar rotaļlietām, sākot ar civilām vajadzībām paredzētajām sprādzienbīstamajām vielām un beidzot ar medicīniskajām iekārtām. Šādi izstrādājumi var atbilst vienai vai vairākām direktīvām, kurās ir noteiktas īpašas prasības, kas attiecas uz šo izstrādājumu, lai uz tā varētu izvietot CE marķējumu. Skatīt šo preču kategoriju pilnīgo sarakstu.

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam