Ši tinklavietė buvo archyvuota 02/02/2015
02/02/2015

Naršymo kelias

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Papildomos priemonės

Platintojams

Gamintojai yra atsakingi už produkto atitikties užtikrinimą ir žymėjimą CE ženklu, o platintojai (ir importuotojai) taip pat atlieka svarbų vaidmenį, užtikrindami, kad į rinką patektų tik įstatymus atitinkantys ir CE ženklu pažymėti produktai. Taip ne tik įtvirtinami ES sveikatos, saugos ir aplinkosaugos reikalavimai, bet ir palaikoma sąžininga konkurencija visiems rinkos dalyviams, besilaikantiems tų pačių taisyklių.

Platintojai privalo elgtis atsargiai, kad platindami produktą nepažeistų jo atitikimo reikalavimams. Platintojai taip pat turi išmanyti teisinių reikalavimų pagrindus – įskaitant tai, kokie produktai turi būti žymimi CE ženklu ir su kokiais lydinčiaisiais dokumentais turi būti pateikiami – ir gebėti identifikuoti produktus, aiškiai neatitinkančius reikalavimų.

Platintojai privalo gebėti įrodyti nacionalinėms įstaigoms, kad su produktu elgėsi atsargiai, ir turi turėti gamintojo ar importuotojo patvirtinimą, kad buvo imtasi visų reikiamų priemonių. Be to, platintojai turi padėti nacionalinėms įstaigoms gauti reikalingus dokumentus.

Jei platintojai (ar importuotojai) prekiauja produktais savo vardu, jie perima gamintojo įsipareigojimus. Tokiu atveju jie turi turėti pakankamai informacijos apie produkto dizainą ir gamybą, nes žymėdami produktą CE ženklu, privalės prisiimti teisinę atsakomybę.

Ne visi ES pardavinėjami produktai turi būti žymimi CE ženklu. CE ženklinimas taikomas tam tikroms produktų kategorijoms nuo elektros prietaisų iki žaislų ir nuo civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų iki medicinos prietaisų. Tokiems produktams taikoma viena ar kelios direktyvos, nustatančios konkrečius reikalavimus, kuriuos produktas turi tenkinti, kad būtų pažymėtas CE ženklu. Žr. visą šių produktų kategorijų sąrašą.

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą