Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Levitajale

Kuigi tootja vastutab toote nõuetele vastavuse tagamise ja CE-märgise kinnitamise eest, on levitajal (ja importijal) samuti tähtis osa selle kindlaks tegemisel, et turule lastakse ainult neid tooteid, mis vastavad õigusaktide nõuetele ja kannavad CE-märgist. See ei aita mitte ainult tugevdada ELi tervise, ohutuse ja keskkonnakaitse nõudeid, vaid see toetab ka ausat konkurentsi kõigi osalejate vahel, kellele kehtivad samad reeglid.

Levitaja peab toimima asjakohase hoolsusega tagamaks, et toodete käsitsemine ei mõjutaks negatiivselt nende nõuetele vastavust. Samuti peavad levitajal olema üldised teadmised õigusaktide nõuetest, sealhulgas sellest, millisel tootel peab olema CE-märgis ja selle juurde kuuluv dokumentatsioon ning ta peaks suutma kindlaks teha tooteid, mis selgelt ei vasta õigusaktide nõuetele.

Levitaja peab suutma riiklikele ametiasutustele näidata, et ta on toiminud asjakohase hoolsusega ja tal on kinnitus tootjalt või importijalt, et vajalikud abinõud on rakendatud. Peale selle peab levitaja olema võimeline aitama riiklikku ametiasutust nõutava dokumentatsiooni saamisel.

Kui toote levitaja (või importija) müüb toodet oma nime all, siis võtab ta üle tootja kohustused. Sel juhul peab tal olema piisavalt informatsiooni toote disaini ja valmistamise kohta, kuna CE-märgise kinnitamisega võtab ta endale seadusest tuleneva vastutuse.

Kõik ELis müüdavad tooted ei pea kandma CE-märgist. CE-märgis pannakse toodetele alates elektriseadmetest kuni mänguasjadeni ja tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkeainetest kuni meditsiiniseadmeteni. Nendele toodetele kohalduvad üks või mitu direktiivi, milles on määratletud erinõuded, millele tooted peavad vastama, et neile saaks kinnitada CE-märgise. Vaadake nende tootekategooriate täielikku nimekirja.

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale