Sti

Flere værktøjer

For distributører

Mens producenterne er ansvarlige for, at produkterne lever op til overensstemmelseskravene og for at anbringe CE-mærket, spiller importører (og distributører) også en vigtig rolle ved at sikre, at kun produkter, som er i overensstemmelse med lovgivningen og bærer CE-mærket, sælges på markedet. Dette bidrager ikke kun til at styrke EU's regler inden for sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse, det støtter også fair konkurrence, når alle aktører er underlagt de samme regler.

Distributører skal handle med fornøden omhu for at sikre, at deres håndtering af produktet ikke påvirker produktets efterlevelse af kravene i negativ retning. Distributøren skal også have et grundlæggende kendskab til de juridiske krav - herunder hvilke produkter, der skal bære CE-mærket og medfølgende dokumentation - og bør være i stand til at identificere produkter, som klart ikke lever op til kravene.

Distributører skal, over for de nationale myndigheder, kunne bevise, at de har handlet med fornøden omhu og have producentens eller importørens bekræftelse på, at de fornødne skridt er blevet taget. Ydermere, skal en distributør være i stand til at assistere de nationale myndigheder i deres bestræbelser for at indhente den fornødne dokumentation.

Hvis en distributør (eller importør) sælger produkterne i eget navn, overtager han/hun producentens ansvar. I dette tilfælde skal importøren/distributøren have tilstrækkelig viden omkring produktets udformning og produktion, eftersom han/hun så vil pådrage sig det juridiske ansvar ved anbringelse af CE-mærket.

Det er ikke alle produkter, der sælges i EU, der behøver en CE-mærkning. CE-mærkning gælder for produkter, der strækker sig fra elektrisk udstyr til legetøj og fra eksplosivstoffer til civilt brug til medicinsk udstyr. Sådanne produkter falder ind under en eller flere direktiver, som udstikker de særlige krav, som det pågældende produkt skal opfylde for at sælges inden for EU. Se hele listen over disse produktkategorier.

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven