Sökväg

Ytterligare verktyg

CE-märkning

Vad har din mobiltelefon, din TV och ditt barns nallebjörn gemensamt? Om du har köpt de här sakerna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”, som består av de 28 medlemsstaterna samt EFTA-länderna Island, Liechtenstein och Norge) kan du hitta två bokstäver på alla dessa produkter: CE. De som tillverkar produkter är bekanta med den här märkningen eftersom de i många fall måste använda den på sina produkter. Som konsument känner du kanske till den, eftersom du kan se den på många av de produkter du köper varje dag.

Många produkter måste CE-märkas. Märkningen visar att produkten har bedömts innan den släpptes på marknaden och att den uppfyller EU:s säkerhets-, hälso- och miljökrav. Via den här webbplatsen informerar Europeiska kommissionen ekonomiska aktörer och konsumenter om hur det går till att CE-märka en produkt.

Om du är tillverkare kan du här på webbplatsen gå igenom förfarandet för CE-märkning av just din produkt och få en tydlig bild av de nyckelsteg som ska gås igenom från början tills produkten är ute på marknaden. Om du är distributör eller importör måste du känna till vilka krav de produkter du importerar eller distribuerar måste uppfylla för att få delta i den fria handeln inom EES (Se broschyr för ekonomiska aktörerpdf(362 kB) Visa översättning av föregående länk ).

Ta reda på hur du ”gör Europa-marknaden till din marknad” genom CE-märkning.

CE-märkning Film för yrkesverksamma

CE marking video for professionals

CE-märkning Film för konsumenter

CE marking video for consumers

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän