Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Допълнителни инструменти

CE маркировка

Какво е общото между мобилния ви телефон, телевизора и плюшеното мече на вашето дете? Ако сте закупили тези продукти в рамките на Европейскотоикономическо пространство („ЕИП“, състояща се от 28-те държави-членки на ЕС, и страните от ЕАСТ - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), ще намерите две букви на всички тези продукти: CE. Производителите на продуктите са запознати с тази маркировка, тъй като в много случаи те трябва да я нанасят на своите продукти. Като потребител, вие може би познавате тази маркировка, след като я виждате на много продукти, които купувате всеки ден.

СЕ маркировката се изисква за много продукти. Тя показва, че продуктът е оценен, преди да бъде пуснат на пазара, и отговаря на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда. Чрез този сайт, Европейската комисия предоставя информация на икономическите оператори и на потребителите относно това какво представлява процесът на нанасяне на СЕ маркировка върху даден продукт.

Ако сте производител, този сайт ще ви запознае с процеса на нанасяне на СЕ маркировката на вашия конкретен продукт посредством ясна илюстрация на основните стъпки, които трябва да предприемете от началото до търговията с продукта. Ако сте дистрибутор или вносител, е необходимо да знаете на какви изисквания трябва да отговарят продуктите, които внасяте или разпространявате, за да могат да се търгуват свободно на територията на ЕИП (виж листовката за икономическите операториpdf(149 kB) Избор на превод за предходната връзка ).

Научете как СЕ маркировката „прави европейския пазар вашия пазар“.

CE маркировка Видео за професионалисти

CE marking video for professionals

CE маркировка Видео за потребители

CE marking video for consumers

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел