Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ytterligare verktyg

Vad är CE-märkningen?

Vad är CE-märkningen?

Den europeiska inre marknaden (EU:s 28 medlemsstater och EFTA-länderna Island, Norge och Liechtenstein) ger konsumenterna enorma fördelar. Vi har alla vant oss vid ett stort utbud av produkter. Och naturligtvis förväntar sig konsumenterna att de produkter de köper är säkra.

I samband med att den europeiska inre marknaden skapades införde Europeiska unionen (EU) särskild säkerhetslagstiftning för vissa kategorier av produkter som säljs på marknaden. Denna lagstiftning är mer omfattande än de säkerhetskrav som alla produkter måste uppfylla.

Denna lagstiftning innebär att tillverkare uttryckligen måste deklarera att deras produkter är säkra. I denna deklaration ingår att produkten CE-märks. Importörer måste kontrollera att tillverkaren har vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppfylla deklarationen, medan distributörer måste vara uppmärksamma och kunna upptäcka och dra tillbaka produkter som inte är säkra.

Hur fungerar systemet?

Så som nämndes tidigare måste tillverkare se till att deras produkter överensstämmer med relevanta säkerhetskrav. Detta gör de exempelvis genom att utvärdera möjliga risker och genom att testa exemplar av produkten. När de har gjort detta måste de CE-märka produkten.

För vissa produkter som medför större inneboende säkerhetsrisker, exempelvis gasdrivna värmepannor eller motorsågar, räcker det inte med tillverkarens säkerhetskontroller. I dessa fall måste säkerhetskontrollen göras av en oberoende organisation som utsetts av nationella myndigheter. Först efter att detta har gjorts kan tillverkaren fästa CE-märkningen på produkten.

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän