Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ďalšie nástroje

Čo je označenie CE?

Čo je označenie CE?

Európsky jednotný trh (28 členských štátov EÚ a krajiny EFTA – Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) prináša spotrebiteľom obrovské výhody. Už sme si všetci zvykli na veľkú pestrosť výrobkov. Spotrebitelia však celkom prirodzene očakávajú, že výrobky, ktoré si kúpia, budú bezpečné.

Európska únia (EÚ) vytvorením európskeho jednotného trhu uviedla do platnosti špecifické bezpečnostné predpisy pre určité kategórie výrobkov predávaných na trhu. Tieto právne predpisy idú nad rámec všeobecných bezpečnostných požiadaviek, ktoré musia spĺňať všetky výrobky.

Na základe týchto predpisov musia výrobcovia urobiť výslovné vyhlásenie, že ich výrobky sú bezpečné. Súčasťou tohto vyhlásenia je umiestnenie označenia CE na výrobok. Dovozcovia si musia overiť, či výrobca podnikol kroky, ktoré ho oprávňujú na vydanie vyhlásenia, a distribútori si musia počínať obozretne a musia vedieť rozpoznať výrobky, ktoré nie sú bezpečné, a stiahnuť ich z obehu.

Ako tento systém funguje?

Ako je uvedené vyššie, výrobcovia sú povinní zabezpečiť, aby boli ich výrobky v súlade príslušnými bezpečnostnými požiadavkami. Robia to napríklad tak, že posudzujú možné riziká a testujú vzorky výrobku. Keď to urobia, potom musia umiestniť na výrobok označenie CE.

Bezpečnosť určitých výrobkov, s ktorými sú spojené väčšie riziká, ako sú plynové kotly alebo reťazové píly, nemôže preverovať len sám výrobca. V takých prípadoch musí previerku bezpečnosti vykonať nezávislá organizácia určená štátnymi orgánmi. Až potom môže výrobca umiestniť na výrobok označenie CE.

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi