This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigation path

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Additional tools

Hva er CE-merking?

Hva er CE-merking?

Det indre marked (de 28 EU-medlemsstatene og EFTA-landene Island, Norge, Liechtenstein) gir kundene store fordeler. Vi er alle blitt vant til et bredt utvalg av produkter. Men forbrukerne forventer selvsagt at produktene de kjøper, er trygge.

Ved etableringen av det indre marked har Den europeiske union (EU) vedtatt et sikkerhetsregelverk for visse produktkategorier som selges på markedet. Regelverket går utover de generelle sikkerhetskravene som alle produkter må oppfylle.

I henhold til dette regelverket må produsentene lage en eksplisitt erklæring om at deres produkter er sikre. Erklæringen omfatter det å påføre CE-merking på produktet. Importører må verifisere at produsenten har iverksatt de tiltak som er nødvendige for å oppfylle erklæringen, mens distributører må handle med behørig aktsomhet og være i stand til å identifisere og trekke tilbake produkter som er usikre.

Hvordan virker systemet?

Som nevnt foran, må produsenter sikre at produktene deres er i samsvar med de relevante sikkerhetskravene. Dette gjør de ved for eksempel å vurdere de mulige farene og ved å teste stikkprøver. Når de har gjort det, må de påføre CE-merking på produktet.

Når det gjelder visse produkter som medfører større risiko, som gasskjeler eller motorsager, kan ikke sikkerheten kontrolleres av produsenten alene. I slike tilfeller må en uavhengig organisasjon, utpekt av nasjonale myndigheter, utføre sikkerhetskontrollen. Først etter at dette er gjort, tillates produsenten å påføre CE-merking på produktet.

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend