Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Extra tools

Wat is de CE-markering?

Wat is de CE-markering?

De Europese interne markt (bestaande uit de 28 EU-lidstaten en de EVA-landen IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) heeft enorme voordelen voor de consument. Wij zijn allemaal gewend geraakt aan een groot assortiment aan producten, maar de consument rekent er natuurlijk wel op dat de producten die hij koopt veilig zijn.

Bij het tot stand komen van de Europese interne markt heeft de Europese Unie (EU) speciale veiligheidswetgeving gecreëerd voor bepaalde categorieën producten die op de markt worden gebracht. Deze wetgeving gaat verder dan de algemene veiligheidseisen waaraan alle producten moeten voldoen.

Onder deze wetgeving moet de producent expliciet verklaren dat zijn product veilig is. Deze verklaring houdt tevens in dat er een CE-markering op het product wordt aangebracht. De importeur moet verifiëren of de producent de noodzakelijke stappen heeft genomen om aan de eisen te voldoen. De distributeur, op zijn beurt, moet zorgvuldig handelen, onveilige producten kunnen herkennen en ze van de markt halen.

Hoe werkt het systeem?

Zoals hierboven beschreven, moet de producent zich ervan verzekeren dat zijn product voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidseisen. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door het evalueren van de mogelijke risico’s en het uitvoeren van steekproeven op het product. Nadat deze handelingen zijn verricht, moet de CE-markering op het product worden aangebracht.

Bij bepaalde producten die door hun aard een hoger risico met zich meebrengen, zoals gasgestookte verwarmingsketels of kettingzagen, is het niet voldoende dat de veiligheid alleen door de producent zelf wordt gecontroleerd. In dergelijke gevallen moet de veiligheidscontrole worden uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie die is benoemd door de landelijke overheid. Pas daarna mag de producent de CE-markering op het product aanbrengen.

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend