Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Citi rīki

Kas ir CE marķējums?

Kas ir CE marķējums?

Eiropas vienotais tirgus (28 ES dalībvalstis un EBTA dalībvalstis Īslande, Norvēģija un Lihtenšteina) patērētājiem dod milzīgas priekšrocības. Mēs visi esam pieraduši pie plašas preču izvēles. Tomēr patērētāji, protams, sagaida, ka iegādātās preces būs arī drošas.

Attiecībā uz tirdzniecībā izplatītajiem dažu kategoriju izstrādājumiem, Eiropas Savienība (ES), veidojot Eiropas vienoto tirgu, ir pieņēmusi īpašus tiesību aktus drošuma un nekaitīguma jomā. Šajos tiesību aktos paredzētais pārsniedz vispārējās prasības, kurām ir jāatbilst visām precēm.

Saskaņā ar šiem tiesību aktiem, ražotājiem ir skaidri jānorāda, ka viņu preces ir drošas. Minētā norāde ietver preces marķēšanu ar CE zīmi. Importētājiem ir jāpārliecinās, ka ražotājs ir veicis vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu minēto norādi, izplatītājiem savukārt ir jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, jāspēj noteikt un atsaukt preces, kas nav drošas.

Kā sistēma darbojas?

Kā jau minēts, ražotājiem ir jāpārliecinās, ka viņu ražotās preces atbilst attiecīgajām drošības prasībām. To var izdarīt, piemēram, novērtējot iespējamos riskus un pārbaudot preču paraugus. Kad tas izdarīts, ražotājs uz preces var izvietot CE zīmi.

Dažām precēm, kas pēc būtības rada lielāku risku, piemēram, gāzes apkures katliem vai motorzāģiem, ražotājs viens pats drošību pārbaudīt nevar. Šādos gadījumos drošības pārbaudi jāveic neatkarīgai organizācijai, kuru valsts iestādes ir paziņojušas. Tikai tad, kad tas ir paveikts, ražotājs precei var pievienot CE zīmi.

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam