This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigation path

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Additional tools

Hvað er CE-merking?

Hvað er CE-merking?

Gífurlegur ávinningur neytenda er af innri markaði Evrópu þ.e. af sameiginlegum markaði í 28 aðildarríkja ESB og EFTA -ríkjanna Íslandi, Noregi og Liechtenstein. Við höfum öll vanist miklu vöruúrvali. Engu að síður búast neytendur auðvitað við að vörurnar sem þeir kaupa séu öruggar.

Þegar Evrópusambandið (ESB) kom á innri markaði í Evrópu var samtímis samþykkt sérstök öryggislöggjöf fyrir vissa vöruflokka sem verslað er með á markaðinum. Löggjöfin sem hér um ræðir gerir öryggiskröfur sem ganga lengra en almennar reglur um framleiðslu á vörum gera ráð fyrir.

Samkvæmt löggjöfinni verða framleiðendur að lýsa því yfir að varan þeirra séu örugg. Auk þessarar yfirlýsingar ber þeim einnig að CE-merkja vörurnar. Innflytjendur þurfa að sannreyna að framleiðendur hafi tekið nauðsynleg skref sem tryggja að grundvöllur sé fyrir yfirlýsingunni og dreifingaraðilar verða að sýna aðgát við að bera kennsl á og fjarlægja vörur sem eru ekki öruggar.

Hvernig virkar þetta?

Eins og minnst var á hér á undan verða framleiðendur að tryggja að vörurnar þeirra séu í samræmi við viðeigandi öryggiskröfur. Þeir gera það til dæmis með því að leggja mat á hugsanlega áhættu og með því að prófa sýni úr vörunum. Eftir það verða þeir að festa CE-merki við vöruna.

Fyrir vissar vörur sem bera með sér meiri hættu, svo sem gaskatla eða keðjusagir, nægir ekki að framleiðandinn einn og sér athugi með öryggisþætti. Í slíkum tilfellum þarf óháður aðili sem yfirvöld skipa að sjá um öryggisprófanir. Aðeins þegar það er búið má framleiðandi festa CE-merki á vöruna.

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend