Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Τι είναι η σήμανση CE;

Τι είναι η σήμανση CE;

Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά (τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες ΕΖΕΣ Νορβηγία, Ισλανδία και Λίχτενσταϊν) φέρνει τεράστια οφέλη στους καταναλωτές. Όλοι έχουμε συνηθίσει σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Ωστόσο, οι καταναλωτές περιμένουν, φυσικά, να είναι ασφαλή τα προϊόντα που αγοράζουν.

Με τη δημιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θέσπισε ειδική νομοθεσία για την ασφάλεια για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Η νομοθεσία αυτή υπερβαίνει τις γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται όλα τα προϊόντα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, οι κατασκευαστές πρέπει να προβαίνουν σε ρητή δήλωση ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση της σήμανσης CE στο προϊόν. Οι εισαγωγείς πρέπει να επαληθεύουν ότι ο κατασκευαστής έχει προβεί στις απαιτούμενες για τη δήλωση ενέργειες, ενώ οι διανομείς πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα προσοχή και να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αποσύρουν όσα προϊόντα δεν είναι ασφαλή.

Πώς λειτουργεί το σύστημα;

Όπως προαναφέρθηκε, οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας. Και αυτό το επιτυγχάνουν, για παράδειγμα, αξιολογώντας τους ενδεχόμενους κινδύνους και πραγματοποιώντας δοκιμές σε δείγματα του προϊόντος. Κατόπιν, πρέπει να τοποθετούν στο προϊόν τη σήμανση CE.

Ορισμένα προϊόντα, τα οποία από τη φύση τους ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους, όπως οι λέβητες αερίου ή τα αλυσοπρίονα, δεν μπορούν να ελέγχονται ως προς την ασφάλεια μόνο από τον κατασκευαστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τον έλεγχο ασφάλειας πρέπει να πραγματοποιεί ένας ανεξάρτητος οργανισμός που ορίζεται από τις εθνικές αρχές. Μόνο μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου μπορεί ο κατασκευαστής να τοποθετήσει στο προϊόν τη σήμανση CE.

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο