Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Flere værktøjer

Hvad er CE-mærkning?

Hvad er CE-mærkning?

Forbrugere har store fordele af Europas indre marked (de 28 medlemsstater og EFTA-landene Island, Norge, Liechtenstein). Vi er alle blevet vant til at kunne få mange forskellige produkter. Forbrugerne forventer dog, at de produkter, de køber, er sikre.

Da man oprettede Europas indre marked (EU), vedtog man en særlig sikkerhedslovgivning for visse produktkategorier, som blev solgt på markedet. Denne lovgivning rækker udover de almindelige sikkerhedskrav, som alle produkter skal opfylde.

I henhold til denne lovgivning skal producenter udforme en erklæring om, at deres produkter er sikre. Denne erklæring omfatter anbringelse af CE-mærket på produktet. Importører skal kontrollere, at producenten har taget de fornødne skridt til at opfylde erklæringen, mens distributører skal handle med fornøden omhu og være i stand til at identificere og tilbagetrække produkter, som ikke er sikre.

Hvordan virker systemet?

Som nævnt ovenfor skal producenterne sikre sig, at deres produkter er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedskrav. Det gør de ved, for eksempel, at evaluere mulige risici og ved at teste prøver af produktet. Når dette er gjort, kan de anbringe CE-mærket på deres produkt.

For visse produkter, som, på grund af deres beskaffenhed, udgør en højere risiko, så som gaskedler eller kædesave, er det ikke nok, at sikkerheden alene kontrolleres af producenten. I sådanne tilfælde skal en uafhængig organisation, udpeget af den relevante nationale myndighed, udføre sikkerhedskontrollen. Først når det er gjort, kan producenten anbringe CE-mærket på produktet.

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven