Tato stránka byla uložena do archívu dne 02/02/2015
02/02/2015

Cesta

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Další nástroje

Co znamená označení CE?

Co znamená označení CE?

Evropský jednotný trh (tvořený 28 členskými státy EU a státy EFTA - Evropského sdružení volného obchodu - kam patří Island, Lichtenštejnsko a Norsko) přináší spotřebitelům obrovské výhody. My všichni jsme si zvykli na široký výběr výrobků. Spotřebitelé však přirozeně očekávají, že výrobky, které nakupují, jsou bezpečné.

Při vytváření jednotného evropského trhu zavedla Evropská unie (EU) specifické bezpečnostní právní předpisy pro určité kategorie výrobků prodávaných na trhu. Tyto předpisy přesahují obecné bezpečnostní požadavky, které musí splňovat všechny výrobky.

V rámci těchto předpisů musí výrobci učinit jednoznačné prohlášení o bezpečnosti svých výrobků. Toto prohlášení zahrnuje umístění označení CE na výrobek. Dovozci jsou povinni ověřit, zda výrobce podnikl kroky nezbytné k splnění prohlášení a distributoři musí postupovat s náležitou obezřetností a být schopni rozpoznat a stáhnout nebezpečné výrobky.

Jak tento systém funguje?

Jak bylo uvedeno výše, výrobci se musí ujistit, že jejich výrobky vyhovují příslušným bezpečnostním požadavkům. Například posoudí možná rizika a zkouší vzorky výrobků. Po provedení těchto kroků musí na výrobek umístit označení CE.

U některých výrobků, které již samy o sobě představují vyšší riziko, jako například kotle nebo řetězové pily, nestačí pouhá kontrola výrobcem. V takovýchto případech musí provést kontrolu bezpečnosti nezávislá organizace pověřená státními úřady. Teprve poté může výrobce na výrobek umístit označení CE.

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům