Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Какво е СЕ маркировка?

Какво е СЕ маркировка?

Единният европейски пазар (28-те държави-членки на ЕС и страните от ЕАСТ Исландия, Норвегия, Лихтенщайн) носи огромна полза за потребителите. Всички сме свикнали с една широка гама от продукти. Все пак, естествено е потребителите да очакват продуктите, които купуват да бъдат безопасни.

При създаването на Единния европейски пазар, Европейският съюз (ЕС) въведе специфично законодателство за безопасност на някои категории продукти, продавани на пазара. Това законодателство урежда допълнителни правила, различни от общите изисквания за безопасност, на които всички продукти трябва да отговарят.

Съгласно това законодателство производителите трябва изрично да декларират, че продуктите им са безопасни. Това деклариране включва нанасянето на СЕ маркировката върху продукта. Вносителите трябва да проверят дали производителят е предприел необходимите стъпки, за да състави декларацията, докато дистрибуторите трябва да действат внимателно и да могат да идентифицират и изтеглят от търговската мрежа продукти, които не са безопасни.

Как работи системата?

Както бе споменато по-горе, производителите трябва да осигурят техните продукти да отговарят на съответните изисквания за безопасност. Това става, например, като извършат оценка на възможните рискове и изпитване на проби от продукта. След като направят това, те трябва да нанесат СЕ маркировката върху продукта.

За някои продукти, които поради своята същност представляват по-големи рискове, като например газови котли или верижни триони, безопасността не може да се провери само от производителя. В такива случаи, проверката за безопасност трябва да бъде извършена от независима организация, определена от националните органи. Само когато това е изпълнено, производителят нанася СЕ маркировката върху продукта.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел