Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ytterligare verktyg

Ytterligare information

Vilken roll spelar offentliga myndigheter?

Ansvaret för att de produkter som hamnar på marknaden är säkra och uppfyller gällande krav ligger helt och hållet hos tillverkarna, importörerna och distributörerna. Tyvärr finns det de som bara följer regler om det finns en reell risk för att lagbrytare åker fast.

Därför har de europeiska länderna tillsatt myndigheter som övervakar marknaden. Deras roll är att bevaka marknaden och så långt som möjligt skydda konsumenterna från farliga produkter. De gör detta genom att göra inspektioner hos tillverkare, importörer och distributörer, genom att kontrollera och testa produkter samt genom att vidta åtgärder när regler bryts. Sådana åtgärder kan vara att återkalla farliga produkter från konsumenter, ta bort dem från butikerna, förstöra farliga varor och utdöma böter eller andra påföljder.

Dessutom informerar de nationella myndigheterna varandra när de vidtar åtgärder mot farliga produkter. De delar med sig av information via ett snabbt larmsystem som kallas RAPEX. Det gör det möjligt för andra europeiska länder att vidta liknande åtgärder.

Slutligen måste de nationella myndigheterna följa upp klagomål från konsumeter som rör säkerhetsproblem med produkter.

Vad kan du som konsument göra?

Även om de flesta europeiska tillverkare, importörer och distributörer följer reglerna har konsumenterna också en roll att spela.

Köp alltid produkter från trovärdiga butiker och internetplatser. De tar ansvar för de produkter de säljer och godtar vanligtvis returer. Oseriösa försäljare tenderar däremot att strunta i hälso- och säkerhetsbestämmelser och kan också handla med falska produkter. Om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant, kan det mycket väl vara för bra för att vara sant.

Läs alla varningar och instruktioner. Var medveten om ålders- och säkerhetsrekommendationer, särskilt när det gäller leksaker (och andra barnprodukter) – ta dem på allvar.

Rapportera alltid säkerhetsproblem till den som tillverkat produkten eller till den återförsäljare som du köpt den av. Kontakta dessutom berörd myndighet, så att ytterligare åtgärder kan vidtas för att säkerställa att produkten är säker.

Var kan jag hitta mer information?

Om du vill veta mer om lagstiftning och marknadsövervakning kan du besöka:

Om du vill ha ett konsumentperspektiv på CE-märkningen ska du kontakta:

ANEC, de europeiska konsumenternas röst i standardiseringsprocessen
Avenue de Tervueren 32, Box 27
B-1040 Bryssel, Belgien
E-post: anec@anec.eu
www.anec.eu

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän