Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Ďalšie informácie

Akú majú úlohu orgány verejnej správy?

Zodpovednosť za to, že výrobky uvedené na trh sú bezpečné a vyhovujú príslušným požiadavkám, majú výlučne výrobcovia, dovozcovia a distribútori. Žiaľ, niektorí ľudia dodržiavajú predpisy len vtedy, keď je reálna možnosť, že tí, ktorí ich nedodržiavajú, budú odhalení.

To je dôvod, prečo európske krajiny zriadili orgány trhového dozoru. Ich úlohou je sledovať trh a chrániť spotrebiteľov pre nebezpečnými výrobkami, nakoľko to je len možné. Robia to tak, že kontrolujú výrobcov, dovozcov a distribútorov, kontrolujú a testujú výrobky a podnikajú potrebné kroky, ak boli porušené predpisy. Takým krokom môže byť stiahnutie nebezpečných výrobkov od spotrebiteľov a z predajní, zničenie nebezpečného tovaru či uloženie pokút alebo iných sankcií.

Okrem toho, keď orgány niektorej krajiny podniknú opatrenia v súvislosti s nebezpečnými výrobkami, informujú o tom ostatné krajiny. Tieto informácie si odovzdávajú pomocou rýchleho výstražného systému nazývaného RAPEX. To umožňuje ďalším európskym krajinám podniknúť podobné opatrenia.

Štátne orgány sú povinné vybavovať aj sťažnosti týkajúce sa problémov s bezpečnosťou výrobkov.

Čo môžete urobiť ako spotrebiteľ?

Hoci väčšina európskych výrobcov, dovozcov a distribútorov dodržiava predpisy, aj spotrebitelia majú určitú úlohu.

Výrobky kupujte vždy z dôveryhodných klasických či internetových obchodov. Záleží im na tom, aké výrobky predávajú, a zvyčajne berú tovar naspäť. Naproti tomu nezodpovední obchodníci nedbajú na zdravotné a bezpečnostné predpisy a môžu predávať aj falšované výrobky. Ak sa nejaká ponuka javí ako príliš výhodná, treba byť zvlášť opatrný.

Prečítajte si všetky upozornenia a pokyny. Všímajte si odporúčania týkajúce sa veku a bezpečnosti, najmä v prípade hračiek (a iných výrobkov pre deti) – berte ich vážne.

Problém s bezpečnosťou výrobku vždy nahláste výrobcovi alebo predajcovi, od ktorého ste výrobok kúpili. Okrem toho sa skontaktujte s príslušným orgánom verejnej správy, aby ste mali istotu, že budú podniknuté ďalšie kroky na zaistenie bezpečnosti výrobku.

Kde môžem nájsť ďalšie informácie?

Ak sa chcete dozvedieť viac o právnych predpisoch a o trhovom dohľade, navštívte:

Ak máte záujem o informácie o označovaní CE z hľadiska spotrebiteľa, kontaktujte:

ANEC, Hlas európskych spotrebiteľov pri normalizácii
Avenue de Tervueren 32, Box 27
B-1040 Brusel, Belgicko
E-mail: anec@anec.eu
www.anec.eu

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi